Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thực hiện công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Chi cục Thủy Lợi
  25/06/2014 16:14
 •  
 • I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

  1 – Công tác chống hạn vụ Đông Xuân:

  - Công tác chỉ đạo:

  Tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành cácvăn bản đôn đốc công tác chống hạn (văn bản số 3010/SNN-CCTL ngày 16/12/2013;văn bản số 3106 BC/SNN.CCTL ngày 25/12/2013 về việc báo cáo nhu cầu dùng nước phục vụ sản xuất, dân sinh năm 2014; văn bản số 135/SNN-CCTL ngày 20/01/2014 về việc trực vận hành công trình tưới phục vụ sản xuất trong dịp nghỉ tết Giáp Ngọ; văn bản số 214/SNN-CCTL ngày 10/02/2014 về việc tăng cường công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2014; tờ trình số 210 TTr/SNN.CCTL ngày 10/02/2014 về việc hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ Đông Xuân năm 2014) đồng thời cử các đoàn chỉ đạo chống hạn ở các địa phương.

  – Tình hình hạn vụ Đông Xuân.

  Do tình hình khô hạn kéo dài nhất là những ngày nắng nóng gần đây đã gây bất lợi lớn cho sản xuất Nông nghiệp, do đóhạn đã xẩy ra nhiều nơi nhất là các huyện trung du, miền núi, vùng hồ đập nhỏ, vùng cuối kênh, vùng cao cưỡng.

  - Các giải pháp chống hạn đã thực hiện

  . Đã tham mưu UBND Tỉnh có tờ trình báo cáo tình hình hạn với Chính phủ và các Bộ, ngành, Trung Ươngvà được được trung ương cấp 24,7 tỷ đồng hỗ trợ công tác chống hạn vụ Đông Xuân 2014..

  .Đôn đốc,chỉ đạo các địa phương, đơn vị lập phương án chống hạn ngay từ đầu vụ và tích cực triển khai trong đó tập trung:

  Tuyên truyền đến tận người dân để nhân dân sử dụng nước tiết kiệm.

   Điều hành phân phối nước hợp lý trên cả hai phương diện:

            *Toàn hệ thống tổ chức bơm luân phiên.

            *Đối với từng trạm trên địa bàn các huyện cũng tổ chức bơm luân phiên.

  .Có kế hoạch phân phối nước hợp lý, triệt để tiết kiệm dành nước cho thời kỳ lúa trổ. Lập phương án chủ động đối phó với tình hình hạn hạn hán xẩy ra (nhất là vùng cuối kênh, vùng bán sơn địa và vùng miền núi)

  .Đảm bảo chất lượng nước tưới (không để mặn).

  .Mở hết cửa lấy nước Nam Đàn, Mụ Bà kể cả âu thuyền.

  .Các cống cuối kênh (Bến Thuỷ, Nghi Quang, Diễn Thành, Diễn Thủy…) đóng kín tuyệt đối.

  .Nạo vét các bể hút trạm bơm, kênh dẫn. Đối với trạm bơm cuối nguồn nước các bể hút không nạo vét quá sâu để tránh mặn xâm nhập.

  .Nạo vét kênh tưới.

  .Nạo vét các ách tắc cục bộ trên trục kênh chính (kênh Hoàng Cần, Hưng Nghĩa, Lê Xuân Đào, Lam Trà, Bàu Nón, Khe Khuôn…);

  Tuy vụ Đông Xuân thời tiết bất lợi cho sản xuất nông nghiệp nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành nên đã khắc phục được tình hình hạn hán góp phần vào thắng lợi vụ Xuân 2014.

  2 – Kết quả thực hiện diện tích tưới vụ Đông Xuân năm 2014:

  Tổng diện tích tưới chung:                        114.369,3 ha

  Trong đó:

  - Tưới lúa:                                      85.604,9 ha;

  - Tưới rau, màu mạ:                         8.748,1 ha;

  - Tạo nguồn nước tưới:                   16.572,6 ha;

  - Cấp nước nuôi trồng thủy sản:         2.753,1 ha;

  - cấp nước làm muối:                            690,8 ha.

  3 – Tình hinh nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2014.

   Năm 2014 kế hoạch cấp bù miễn thủy lợi phí của Nghệ An là 271 tỷ đồng, hiện nay sở tài chính đã tham mưu cấp ứng đợt I cho cho các địa phương, đơn vị.

  4 – Công tác kiểm tra an toàn công trình trước mùa mưa bão năm 2014.

    Trước mùa lụt bão năm 2014 Chi cục đã tổ chức chỉ đạo việc kiểm tra hiện trạng các công trình thuỷ nông trên địa bàn Tỉnh, đôn đốc các địa phương, đơn vị tiến hành kiểm tra và lập phương án phòng chống lụt bão cho từng công trình. Chi cục đã phối hợp với Tiểu ban kỹ thuật Phòng chống lụt bão của Sở Nông nghiệp & PTNT tiến hành thẩm định ph­ương án phòng chống lụt bão các công trình thuỷ lợi do các Công ty TNHH thủy lợi quản lý trình UBND Tỉnh phê duyệt; các công trình do xã, HTX quản lý Chi Cục đã soản thảo đề cương lập phương án PCLB gửi các huyện và yêu cầu các đơn vị có công trình phải lập phương án PCLB cho tong công trình và trình UBND huyện phê duyệt.

   Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh và đã hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, đơn vị tu sửa các hạng mục công trình ách yếu trước mùa lụt bão năm 2014.

  II – KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM.

  1 – Kế hoạch diện tích tưới vụ Hè Thu, Mùa:

  Tổng diện tích tưới chung:                       112.430,9  ha

  Trong đó:

  - Tưới lúa:                                       84.457,3 ha;

  - Tưới rau, màu mạ:                          8.202,7 ha;

  - Tạo nguồn nước tưới:                    16.841,5 ha;

  - Cấp nước nuôi trồng thủy sản:        2.929,4 ha;

  2 –Đôn đốc công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2014 và triển khai công tác chống hạn vụ Hè Thu, Mùa;

  3 – Trình UBND Tỉnh phê duyệt phương án PCLB cho các công trình thủy lợi do các Công ty TNHH Thủy lợi quản lý, đồng thời đôn đốc UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện tốt phương án PCLB các công trình do xã HTX quản lý;

  4 – Tổ chức phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10/2014.

  5 – Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương; phát triển thủy lợi nhỏ, lẻ tưới cho cây trông cạn;

  6- Kiểm tra việc thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí của các địa phương, đơn vị.

  7 - Triển khai các hoạt động của văn phòng hội đồng quản lý lưu vực sông cả: Kiểm tra thực địa các tiểu lưu vực; thu thập, cập nhật các dữ liệu bổ sung vào hồ sơ lưu vực.

  8 - Xây dựng kế hoạch 2015của Chi cục và chỉ đạo, tổng hợp kế hoạch tưới tiêu, miễn giảm thủy lợi phí 2015của các tổ chức thủy nông cơ sở báo cáo sở, UBND Tỉnh để trình các bộ, ngành Trung ương.

  9 - Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình tu sửa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

  10 - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được Sở Nông nghiệp & PTNT giao (đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Quy hoạch tiêu thoát lũ vùng Vinh và Nam Hưng Nghi; Nâng cấp các hồ chứa vv…).

   

  Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

 

Nghe nhạc