Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Quỹ Bảo vệ và PT rừng: Quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".
  05/06/2014 09:42
 • Vào hồi 14h30 phút ngày 03/6/2014 tại Văn phòng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An - Chi bộ Quỹ đã tổ chức Chương trình sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ.
 • Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Vinh đã trực tiếp truyền đạt Chương trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, nội dung chương trình đã phân tích, làm rõ tư tưởng đạo đức, quan điểm, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm … về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó giúp cán bộ đảng viên trong toàn cơ quan phải gương mẫu, tích cực thi đua học tập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của đơn vị.  

   

  Nội dung của Chương trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”:

   

  1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 

   

  - Trách nhiệm với lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

  - Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Cương lĩnh, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  - Tinh thần trách nhiệm trong những công việc cụ thể, hàng ngày.

  - Tinh thần trách nhiệm trong chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói vô cảm trước những vất vả, khó khăn của nhân dân.

   

  2 Đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng 

   

  - Đạo đức là gốc; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng. 

  - Từ thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng hiện nay. Giáo dục đạo đức là một trong những giải pháp cơ bản.

  - Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ cũng phải đặt lợi ích của Đảng ra trước.  

  - Chống chủ nghĩa cá nhân trước hết phải chống từ trong Đảng và trong bộ máy quản lý nhà nước. 

   

  3. Phát huy giá trị đạo đức truyền thống, đạo đức cách mạng 

   

  - Thực hiện “nói đi đôi với làm” là phát huy truyền thống đạo đức quý báu của dân tộc, là thực hành đạo đức cách mạng 

  - Khắc phục bệnh nói dối, làm sai, dối cấp trên, dối dân, tham nhũng, bao che khuyết điểm... đang gây bức xúc trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân. 

  - Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu. “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

   

  4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng 

   

  - Yêu cầu và phương thức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

  - Yêu cầu và nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

  - Là một nguyên tắc thực hành đạo đức: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

  - Đảng cầm quyền, cơ chế thị trường và nguy cơ thoái hóa, biến chất của các tổ chức Đảng, sa ngã cán bộ, đảng viên, công chức khi có quyền lực. 

  - Trong bối cảnh hiện nay, rất cần học tập và làm theo lời dạy của Bác: “Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”.

  - Tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong học tập và làm theo Bác Hồ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được nhân dân ngưỡng vọng.  

  - Cùng với Đảng bộ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4, TW5, TW6, TW7, TW8, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An đến năm 2020, Nghị quyết số 09 NQ/TU của Ban chấp hành Tỉnh đảng bộ  tỉnh Nghệ An, Chỉ thị số 03 CT/TW, Chỉ thị 11 - CT/TU, Chỉ thị 17-CT/TU của Ban thường vụ  Tỉnh ủy.  

   

  Nguồn tin: Quỹ Bảo vệ PT Rừng

Tin tức khác

Nghe nhạc