Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tình trạng hoạt động các công trình cấp nước nông thôn tập trung năm 2013.
  01/01/2014 08:18
 •  
 • TT

  Tên Chương trình

  Tình trạng hoạt động

  Ghi chú

  Tổng

  Bền vững

  Trung bình

  Kém hiệu quả

  Ngừng hoạt động

  1

  Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMTNT

  42

  22

  11

  7

  2

   

  2

  Chương trình 134, 135

  390

  1

  113

  244

  32

   

  3

  Công trình hỗ trợ của các tổ chức quốc tế

  10

  7

  3

  0

  0

   

  4

  Tổng toàn bộ

  442

  30

  127

  251

  34

   

   

  Các công trình hoạt động kém hiệu quả và hư hỏng ngừng hoạt động có các nguyên nhân sau đây:

   

  - Trong những năm qua các ngành các cấp, các chủ đầu tư chỉ chú trọng đến việc đầu tư công trình mà chưa quan tâm đến tập huấn hướng dẫn quản lý vận hành và sửa chữa sau đầu tư xây dựng và nâng cao nhận thức  , ý thức bảo vệ để công trình hoạt động bền vững. Kết quả một số công trình chỉ sử dụng tốt thời gian đầu, sau đó xuống cấp không được sửa chữa kịp thời hư hỏng nặng và sử dụng kém hiệu quả

   

  - Phần lớn các công trình tự chảy được xây dựng tại các vùng núi cao, độ dốc lớn, nên về mua bão thường bị nước lũ cuốn trôi, người dân nghèo, chính quyền địa phương không đủ kinh phí để khắc phục sửa chữa.

   

  - Hầu hết các công trình tự chảy ở miền núi đều không xác định chủ sở hữu quản lý công trình, sau khi xây dựng xong nhà thầu xây lắp giao lại cho chính quyền thôn, xã đưa vào sử dụng. Chính vì vậy khi sự cố hư hỏng xảy ra địa phương nào cũng bỏ mặc, trông đợi cấp trên và nhà thầu thi công, sửa chữa và khắc phục hậu quả hỏng hóc nhỏ dẫn đến công trình hiệu quả sử dụng thấp, thiếu bền vững.

   

  - Vùng trung du và đồng bằng có công trình chưa làm tốt việc điều tra khảo sát nhu cầu, số người sử dụng thực tế thấp so với quy mô đầu tư. Do vậy khi đưa vào sử dụng tiền thu không đủ để trả chi phí vận hành dẫn đến công trình hiệu quả hoạt động thấp.

   

  Để khắc phục một số nguyên nhân gây nên tình trạng công trình hoạt động kém  hiệu quả, không bền vững, trong những năm tới Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT NT tỉnh đã có chủ trương chỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương tập trung duy tu sửa chữa các công trình hư hỏng, triển khai thực hiện triệt để thông tư 54/2013/BTC ngày 4/5/2013 của Bộ tài chính về việc quản lý sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, xác lập chủ sở hữu công trình, chủ yếu là các công trình cấp nước tự chảy ở các huyện miền núi. Đồng thời đề nghị TW và ngân sách tỉnh, dành một phần kinh phí thích đáng để tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân, tổ chức tập huấn công tác quản lý vận hành và bảo dưỡng sửa chữa để công trình phát huy hiệu quả sử dụng.

   

  Nguồn tin: Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT

 

Nghe nhạc