Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản ngành nông nghiệp và PTNT quý II năm 2014
  04/08/2014 09:46
 • Ngày 31/7/2014 Sở NN & PTNT Nghệ An tổ chức họp giao ban về công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
 • Chủ trì Hội nghị đồng chí: Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở, đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Phó Giám đốc Sở; Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư, các BQL Dự án, lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở liên quan.

   

  Sau khi nghe phòng Quản lý xây dựng công trình báo cáo tình hình thực hiện xây dựng cơ bản, các đơn vị tham gia góp ý kiến đề xuất các giải pháp thực hiện. Đồng chí: Hồ Ngọc Sỹ- Giám đốc Sở có một số ý kiến:

   

  Trong thời gian qua các chủ đầu tư, BQL dự án đã có nhiều cố gắng tích cực trong công tác chuẩn bị hồ sơ và kêu gọi vốn cho các dự án nhất là các dự án vốn Trái Phiếu Chính Phủ, vốn ODA như: nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc, hồ chứa nước bản mồng, các dự án thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp...

   

  Nguồn vốn tuy eo hẹp nhưng nhà thầu đã tích cực thi công đảm bảo an toàn vượt lũ năm 2013, đã và đang thi công một số công trình: Hồ chứa nước Đá Mài – Đô Lương, các trạm bơm dự án bản mồng, dự án thủy sản, dự án chăn nuôi, dự án WB5...

   

  Các BQL dự án đã có nhiều tiến bộ, chủ động trong điều hành quản lý thực hiện dự án, thành thạo hơn về nghiệp vụ, rà soát thủ tục hồ sơ trước khi trình duyệt.

   

  Mặt khác phê bình một số chủ đầu tư, trưởng BQL dự án thực hiện không nghiêm túc.

   

  Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:

   

  Phòng Quản lý xây dựng công trình:

   

  - Phân công trách nhiệm, bố trí người thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, giám sát thường xuyên nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các nhiệm vụ khác về quản lý xây dựng công trình.

   

  - Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về hướng dẫn luật đấu thầu, có hiệu lực từ ngày 15/8/2014.

   

  - Cùng với các BQL thẩm tra năng lực thực tế của nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát...đảm bảo năng lực thực tế để thi công, thiết kế, giám sát công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. Báo cáo cho Bộ, Tỉnh, Lãnh đạo Sở và các ngành liên quan theo quy định.

   

  Các chủ đầu tư, BQL dự án của Sở thực hiện công tác quản lý xây dựng cơ bản.

   

  - Thực hiện nghiêm túc Quyết định số: 1280/QĐ.SNN-QLXD ngày 7/10/2013 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế hoạt động của chủ đầu tư, các BQL dự án và các phòng ban Sở thực hiện quản lý các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

   

  - Rà soát ngồn vốn đã bố trí, chỉ khởi công khi công trình đảm bảo mặt bằng sạch và đủ nguồn vốn.

   

  - Có các giải pháp thực hiện đạt chất lượng cao ở tất cả các giai đoạn thiết kế dự án, lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng và quản lý chất lượng công trình.

   

  - Quản lý chặt chẽ nguồn vốn thanh toán cho nhà thầu theo đúng quy định. Các Trưởng BQL phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật nếu thực hiện việc thanh toán sai quy định.

   

  - Các hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ đấu thầu, các BQL dự án phải kiểm tra chặt chẽ trước khi trình chủ đầu tư và phải có thời gian theo quy định để phòng QLXD kiểm tra trước khi trình Lãnh đạo Sở, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định.

   

   

  - Phối hợp với địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ thực hiện, khi phát sinh vướng mắc phải báo cáo lên Giám đốc Sở xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.

   

  - Chủ động khai thác các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các dự án phát triển kinh tế của ngành. Sớm hoàn thành hồ sơ thủ tục các dự án đã ghi vốn năm 2014

   

  - Các chủ đầu tư, BQL dự án, Công ty thủy lợi rà soát các hạng mục công trình đang thi công có phương án, kế hoạch, thi công đạt tiến độ đảm bảo an toàn vượt lũ năm 2014.

   

  Các công trình thi công có liên quan đến hồ đập phải có phương án phòng chống lụt bão cụ thể của từng công trình.

   

  - Các BQL rà soát các nhà thầu xây lắp thi công công trình không đảm bảo vượt lũ, có biện pháp xử lý kịp thời. Chủ động kêu gọi vốn một số công trình đang thi công.

   

  - Các BQL dự án thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ, đột xuất đầy đủ kịp thời cho các cấp các ngành, số liệu mẫu báo cáo phải thống nhất theo quy định.

   

  Nguồn: P. QLXD CT

 

Nghe nhạc