Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả sản xuất thủy sản trong tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2014
  24/01/2014 14:29
 • Trong tháng 01/2014 tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho việc sản xuất thủy hải sản, thời tiết không mưa có nắng nhẹ tạo điều kiện cho bà con chăm sóc, thu hoạch cũng như ra khơi để đánh bắt thủy sản. Giá các loại sản phẩm thủy sản tháng này có tăng hơn so với tháng trước do đã cận kề với tết Nguyên đán. Trong tháng không có dịch bệnh xảy ra trên các diện tích nuôi trồng thủy sản.
 • 1. Nuôi trồng thủy sản

   

  Do tháng 01/2014 đang ở vào kỳ chính Đông nên bà con nông dân không thả nuôi các loại thủy sản mà tập trung cho việc chăm sóc ao, hồ để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 15.450 ha, tăng 0,23% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là diện tích nuôi cá ao, nuôi hồ đập thủy lợi và một số diện tích cá vụ 3 còn lại.

   

  Hiện nay bà con ngư dân các huyện ven biển đang nạo vét, cải tạo, xử lý các diện tích ao đầm nuôi tôm để chuẩn bị cho việc thả nuôi tôm vụ 1 năm 2014.

   

  2. Sản lượng thủy sản

   

  Tổng sản lượng thủy sản tháng 01 năm 2014 ước đạt 5.330 tấn, tăng 5,63% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thủy sản tháng này tăng là do giáp tết Nguyên đán, nên các hộ nuôi tập trung đánh bắt những diện tích đến kỳ thu hoạch; Các hộ ven biển cũng tích cực ra khơi khai thác để phục vụ nhu cầu thị trường. Cụ thể:

   

  - Sản lượng nuôi trồng: Tháng 01 năm 2014 sản lượng thu hoạch ước đạt 1.750 tấn, tăng 5,29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó:

   

  + Cá nước ngọt ước đạt 1580 tấn, tăng 5,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

   

  + Sản lượng nuôi trồng nước mặn ước đạt 170 tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ.

   

  - Sản lượng khai thác: Tháng 01 năm 2014 ước đạt 3.580 tấn, tăng 5,79% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó:

   

  - Sản lượng khai thác hải sản ước đạt 3180 tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó cá khai thác ước tính đạt 1.905 tấn; tôm khai thác ước đạt 145 tấn; hải sản khác ước đạt 1.130 tấn.

   

  - Khai thác nước ngọt ước đạt 380 tấn, trong đó cá 209 tấn, tôm 11 tấn, thủy sản khác 160 tấn;

   

  - Khai thác nước lợ ước đạt 20 tấn, trong đó cá 11 tấn, tôm 4 tấn, khác 5 tấn.

   

   Dự báo tháng tới sản lượng và giá cả thủy sản không tăng do qua tết âm lịch người dân còn đang tập trung cho các lễ hội đầu năm.

   

  3. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

   

  Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các hộ nuôi thực hiện cải tạo ao đầm, chuẩn bị sản xuất giống cho nuôi trồng vụ 1 năm 2014

   

  Tăng cường kiểm tra các hoạt động đánh bắt khai thác thuỷ sản trên biển, gắn với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và an toàn cho ngư dân, chủ quyền biển đảo.

   

  Nguồn tin: Chi cục NTTS

 

Nghe nhạc