Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2011
  12/10/2011 17:55
 •  
 • BÁO CÁO

  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2011

   

  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/2011:

  1. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, theo dõi diễn biến rừng, thực hiện dự án:

  - Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý, giám sát việc xử lý thực bì để trồng rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đúng quy định.

  - Lãnh đạo cùng các phòng chuyên môn nghiệp vụ đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng của các chủ rừng tại Quế Phong, Kỳ Sơn.

  - Các đơn vị cập nhật số liệu diễn biến rừng đầy đủ, kịp thời.

  - Thực hiện các hạng mục của dự án trồng rừng thay thế nương rẫy và dự án trồng rừng 147 theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

   

  2. Tổ chức tổng kết 10 năm đổi mới tổ chức Kiểm lâm:

  - Lãnh đạo và các phòng chuyên môn nghiệp vụ đi kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị nội dung tổng kết 10 năm đổi mới tổ chức Kiểm lâm ở các huyện: Kỳ Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong.

  - Đến nay các đơn vị đang tiến hành tổ chức tổng kết ở cấp xã và chuẩn bị nội dung tổng kết ở cấp huyện.

   

  3. Công tác thanh tra pháp chế:

  - Chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra, kiểm soát lâm sản ở các xưởng chế biến lâm sản, trên các tuyến đường sông, chấn chỉnh việc lập hồ sơ xử lý vi phạm.

  - Cấp 02 giấy phép nuôi nhốt động vật hoang dã tại Quỳnh Lưu và Quỳ Hợp; chỉ đạo các đơn vị giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu gỗ từ Lào về.

  - Phối hợp với công an Thanh Chương để điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can chống người thi hành công vụ tại trạm Kiểm lâm địa bàn Thanh Thủy – Thanh Chương, đã bắt giam 2 đối tượng: Nguyễn Đình Cường và Nguyễn Đình Sỹ.

  - Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Quế Phong phối hợp với Công an huyện Quế Phong để điều tra khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ tại trạm Kiểm lâm địa bàn Phú Phương.

  - Đôn đốc các đơn vị thu nộp tiền phạt vi phạm lâm luật của người vi phạm theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

  - Chuẩn bị nội dung giao ban bảo vệ rừng giữa Chi cục Kiểm lâm Nghệ An với Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa.

  - Báo cáo phản hồi các thông tin báo chí nêu thời gian qua có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

  * Kết quả xử lý lâm luật trong tháng 10/2011:

  Đã phát hiện, bắt giữ 110 vụ vi phạm lâm luật, trong đó:

  Vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác: 7 vụ; Vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã: 3 vụ; Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 88 vụ; Vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản khác: 2 vụ; Vi phạm khác: 10 vụ.

  Đã xử lý: 110 vụ, đạt 100% số vụ vi phạm, trong đó:

  Xử phạt hành chính: 87 vụ;

  Xử lý hình sự: 0 vụ.

  Lâm sản tịch thu: 242,44 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (trong đó gỗ quý hiếm: 1,31 m3), cụ thể: Gỗ tròn 100,83 m3 (Gỗ quý hiếm: 0 m3); Gỗ xẻ 141,61 m3 (Gỗ quý hiếm: 1,31 m3); Động vật rừng: 261 con chim rừng và 59 kg.

  Phương tiện tịch thu: Xe trâu bò kéo: 1 chiếc; Xe máy: 4 chiếc; phương tiện khác: 1 chiếc.

  Phạt tiền: 861,120 triệu đồng.

  Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 778,207 triệu đồng.

  Thu nộp ngân sách: 1.639,327 triệu đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm 2011: 18.666,169 triệu đồng.

   

  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:

  - Bổ nhiệm lại 2 Hạt trưởng, 4 phó Hạt trưởng và làm quy trình bổ nhiệm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thị xã Cừa Lò.

  - Thực hiện tốt chế độ BHXH, lương, phụ cấp, thủ tục nghỉ hưu cho cán bộ, công chức; hoàn thành chế độ phụ cấp thâm niên nghề năm 2011 cho 12 cán bộ, công chức.

  - Tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng cho 32 cán bộ kỹ thuật và cán bộ Kiểm lâm địa bàn xã của các Hạt Kiểm lâm.

  - Thực hiện chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao; lập kế hoạch may sắm trang phục Kiểm lâm năm 2011; xây dựng kế hoạch tài chính năm 2012 của Chi cục.

  - Hoàn thiện hồ sơ thiết kế sửa chữa trụ sở làm việc của cơ quan Văn phòng Chi cục; công tác hậu cần, phục vụ, thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời.

   

  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11:

  1. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

  - Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác PCCCR mùa khô hanh ở các huyện miền núi cao năm 2011 – 2012 và xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phương án PCCCR của các huyện miền núi cao.

  - Chuẩn bị nội dung hội nghị BCH các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR cấp tỉnh.

   

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, theo dõi diễn biến rừng, thực hiện dự án:

  - Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý, giám sát việc xử lý thực bì để trồng rừng, trồng cây cao su và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đúng quy định.

  - Lãnh đạo và các phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng là tổ chức nhà nước theo kế hoạch; kiểm tra việc khai thác tận dụng lâm sản tại lòng hồ Thủy điện Hủa Na – Quế Phong.

  - Chỉ đạo tập trung xử lý một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ rừng ở các địa phương mà báo chí phản ánh.

  - Thực hiện việc cập nhật số liệu diễn biến tài nguyên rừng đầy đủ, kịp thời.

  - Tiếp tục thực hiện các hạng mục của dự án trồng rừng thay thế nương rẫy và dự án trồng rừng 147 theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

  3. Tổng kết 10 năm đổi mới tổ chức Kiểm lâm:

  - Lãnh đạo Chi cục và các phòng chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị nội dung và tổ chức tổng kết cấp huyện, trực tiếp chỉ đạo điểm ở một số huyện theo kế hoạch.

  - Chuẩn bị nội dung tổng kết cấp tỉnh.

   

  4. Công tác thanh tra pháp chế:

  - Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra, kiểm soát, truy quét lâm sản ở các xưởng chế biến lâm sản, trên các tuyến đường sông như: Sông Giăng, Sông Lam, Sông Con...

  - Kiểm tra công tác thanh tra pháp chế ở một số đơn vị cơ sở trực thuộc, công tác quản lý lâm sản trên địa bàn.

  - Kiểm tra, xác minh theo đơn tố cáo tại Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu và kết luận, báo cáo các cấp đúng thời gian quy định.

  - Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Thanh Chương, Quế Phong phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện để điều tra, xử lý các đối tượng chống người thi hành công vụ.

  - Kiểm tra việc nuôi nhốt động vật hoang dã theo chỉ đạo của Cục Kiểm lâm; kiểm tra và cấp phép nuôi nhốt động vật hoang dã cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu; giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu gỗ từ Lào về.

  - Chuẩn bị nội dung và tổ chức họp giao ban bảo vệ rừng giáp ranh giữa Chi cục Kiểm lâm Nghệ An với Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa vào cuối tháng.

   

  5. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp:

  - Thực hiện phương án luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức giữa các đơn vị trong lực lượng; tiếp nhận, phân bổ công chức mới tuyển dụng.

  - Thực hiện tốt chế độ BHXH, lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng và xử lý một số vấn đề phát sinh theo đề nghị của các đơn vị.

  - Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Kiểm lâm.

  - Thực hiện chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao; hợp đồng may sắm trang phục Kiểm lâm năm 2011; thảo luận, trình duyệt kế hoạch tài chính năm 2012 của Chi cục.

  - Thực hiện việc sửa chữa trụ sở làm việc của cơ quan Văn phòng Chi cục; công tác hậu cần, phục vụ, thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời.

  Nhận được thông báo, các phòng chuyên môn, các đơn vị và cá nhân được phân công khẩn trương triển khai thực hiện đúng tiến độ, thời gian và nội dung. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Chi cục xem xét quyết định./.

   

   

 

Nghe nhạc