Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ PCLB tỉnh Nghệ An 09 tháng đầu năm
  30/09/2014 17:23
 •  
 • 1. Tình hình thời tiết từ đầu năm đến 30/9/2014:

   

  - Những tháng đầu mùa mưa trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 12 đợt lốc xoáy và giông sét đã gây nên thiệt hại nhiều về người và tài sản của nhân dân.

   

  + Về bão: Năm 2014, trên biển Đông xuất hiện 03 cơn bão, các cơn bão đều đổ bộ vào các tỉnh vùng Bắc bộ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng, các cơn bão đã gây ra mưa lũ một số vùng, đặc biệt các khu vực miền núi.

   

  + Về lũ: do mưa diện rộng chưa xẩy ra nhiều cho nên trên sông Cả chưa có lũ lớn chỉ có một đợt lũ nhỏ từ ngày 1/9/2014 với đỉnh lũ tại Nam Đàn đạt 4.0m (lúc 9h ngày 2/9/2014) thấp thua 1,40m so với báo động 1(<BDD1=5.40m)

   

  + Về tình hình mưa: từ đầu năm đến nay tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh đang thấp thua so với lượng mưa năm. Vùng miền núi (Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông) lượng mưa từ đầu năm đến nay đạt 77  đến 95% so với lượng mưa năm trung bình, còn vùng đồng bằng và ven biển lượng mưa từ đầu năm đến nay so với lượng mưa năm trung bình còn thấp như: Vinh (41%), Nam Đàn (46%), Yên Thành (45%), Đô Lương (63%). Trung bình trên địa bàn tỉnh , lượng mưa từ đầu năm đến nay đạt 65% lượng mưa năm. Như vậy, so với trung bình lượng mưa hàng năm thì lượng mưa năm nay chậm hơn.

   

  2. Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra 9 tháng đầu năm 2014:

   

  Mặc dù bão chưa đổ bộ trực tiếp và mưa lũ chưa diễn ra trên diện rộng, song từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải chịu các loại thiên tai như: Lốc xoáy, giông tố, mưa lũ ở miền núi gây thiện hại lớn về người và tài sản của nhân dân:

   

  - Số người chết: 7 người (6 người bị sét đánh, 1 người bị chết đuối);

   

  - Nhà ở của nhân dân bị sập đổ và hư hỏng nặng có 53 nhà;

   

  - Nhà bị tốc mái: 851 nhà;

   

  - Nhà có nguy cơ sạt lở đất phải di dời: 18 nhà;

   

  - Nhà bị ngập: 28 nhà;

   

  - Có 8 điểm trường bị ảnh hưởng mưa lũ;

   

  - Gia súc chết 6 con, gia cầm chết 190 con;

   

  - Diện tích lúa bị thiệt hại trên 70% là 3.952 ha;

   

  - Diện tích lúa bị giảm sản lượng 30 – 70% là 200 ha;

   

  - Ngô và rau màu các loại 1.760 ha bị mất trắng;

   

  - Ao hồ bị ngập mất trắng 63 ha;

   

  - Tàu thuyền bị chìm 2 cái;

   

  - Công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng 5 công trình;

   

  - Cống qua đường bị trôi 10 cái;

   

  - Đường giao thông bị hư hỏng 182m;

   

  - Kênh mương bị sạt lở bồi lấp 60m;

   

  Tổng thiệt hại 175 tỉ đồng.

   

  3. Công tác chuẩn bị PCLB của UBND tỉnh, ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh năm 2014

   

  Ngay từ đầu năm 2014 UBND tỉnh đã ban hành các quyết định về kiện toàn ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy, giao nhiệm vụ PCLB và TKCN cho các Sở, Ban, Ngành và địa phương;

   

  Tổ chức sớm Hội nghị tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 vào ngày 15/3/2014; sau Hội nghị đã ban hành thông báo kết luận Hội nghị để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ;

   

  Chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiện toàn ban chỉ đạo PCLB và TKCN của địa phương và đơn vị; tổng kết đánh giá công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 phù hợp với từng điều kiện của địa phương và đơn vị; huy động mọi nguồn lực để sửa chữa công trình bị hư hỏng do mùa lũ năm 2013 gây ra và các công trình ách yếu trên địa bàn kịp thời phục vụ PCLB năm 2014;

   

  Thành lập ban chỉ huy PCLB và TKCN các công trình như: Hệ thống công trình thủy lợi Nam, hệ thống công trình thủy lợi Bắc, hồ Vực Mấu, hồ Sông Sào, hồ Khe Đá; Phương án PCLB cho hạ du các hồ thủy điện Khe Bố, Nậm Nơn...

   

  Phê duyệt phương án phòng chống lụt bão, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó nêu phương án sơ tán dân phòng tránh nước biển dâng theo các mức 1-3m, 3-5m và trên 5m; Sơ tán dân vùng thấp trũng và bãi ven sông theo các cấp báo động II,III và báo động khẩn cấp; Sơ tán dân vùng hạ lưu và các hồ chứa; vùng có nguy cơ sạt lở đất;

   

  Chỉ đạo các địa phương đơn vị thực hiện chỉ thị 1074/CT-BNN-TCTL về tăng cường công tác quản lý và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2014; tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện;

   

  Kiểm tra tình hình chuẩn bị PCLB theo phương châm “4 chỗ” của các địa phương đơn vị trước mùa bão lụt. Kiểm tra việc sửa chữa công trình lập phương án PCLB và TKCN đối với các công trình và vùng trọng điểm PCLB của địa phương;

   

  Chỉ đạo các đia phương đơn vị tổ chức thường trực PCLB và TKCN nghiêm túc từ ngày 5/5/2014. Thực hiện phương án ứng phó với các tình hình lốc xoáy, giông sét, mưa lũ trên địa bàn; ứng phó với bão số 2 và bão số 3 nhằm hạn chế thiệt hại do bão, mưa, lũ và thiên tai gây ra;

   

  4. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

   

  - Các cấp, các ngành không được chủ quan lơ là trong mọi trường hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ đã có trong phương án PCLB và TKCN của toàn tỉnh.

   

  Các huyện, thành, thị các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, ra soát phương án PCLB và TKCN. Kiểm tra cụ thể các điều kiện để “4 chỗ” chủ động ứng phó với thiên tai. Sau kiểm tra phải có phương án bổ sung, báo cáo kết quả kiểm tra ra soát của địa phương đơn vị mình.

   

  Chỉ đạo đôn đốc các địa phương, đơn vị nhanh chóng hoàn thành các hạng mục sửa chữa công trình ách yếu để kịp thời phục vụ PCLB, đối với các công trình dang dở phải có phương án cụ thể.

   

  Chỉ đạo các địa phương thu hoạch những trà lúa, hoa màu và thủy sản đến thời kỳ thu hoạch hoặc có biện pháp bảo vệ tránh thiệt hại khi có bão, lũ xẩy ra.

   

  Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị lực lượng quản lý đê thực hiện kiểm tra bảo vệ công trình đê điều đặc biệt phải đảm bảo cống tiêu dưới đê vận hành tốt, thực hiện tuần tra, canh gác bảo vệ đê trong mùa mưa, lũ.

   

  Chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra công trình hồ đập để tích nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt sau mùa lũ, hồ nào không đảm bảo an toàn thì không cho phép tích nước.

   

  Các địa phương thủy lợi thực hiện việc khơi thông các trục tiêu, sẵn sàng đáp ứng khi có mưa lớn; Kiểm tra rà soát các khu vực dân cư có nguy cơ ngập lụt, nước dâng, sạt lở đất, lũ quyets... chủ động sơ tán.

   

  Kiểm tra rà soát lực lượng vật tư, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

   

  Văn phòng thường trực ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương, đơn vị ứng phó với các tình huống bão lũ xãy ra đảm bảo chủ động hiệu quả và hạn chế tối thiểu thiệt hại do thiên tai.

   

  Nguồn tin: Chi cục Đê điều

 

Nghe nhạc