Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01; phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2014
  16/01/2014 16:13
 •  
 • I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2014

   

  1. Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

   

  - Hướng dẫn, chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện, xã, chủ rừng tổng kết công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

   

  - Chỉ đạo chính quyền huyện, xã, chủ rừng xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2014.

   

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, giám sát chuyển đổi đất rừng, theo dõi diễn biến rừng

   

  - Chi cục đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại vùng rừng Pu Lon, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn theo thông tin báo nêu và đã có báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Thông tin truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trả  lời các cơ quan báo chí.

   

  - Chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý, không để xẩy ra điểm nóng về khai thác rừng trái phép.

   

  - Chỉ đạo các đơn vị cơ sở giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp, cập nhật số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

   

  - Tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng cho 28 cán bộ Kiểm lâm viên địa bàn xã các đơn vị trên tuyến 48;

   

  3. Công tác thanh tra pháp chế

   

  - Cấp phát Vũ khí quân dụng và Công cụ hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc, VQG Pù Mát, các Khu BTTN Pù Huống, Pù Hoạt.

   

  - Kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Hạt Kiểm lâm Diễn Châu và đã có kết luận cụ thể.

   

  - Tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản cho 176 người (gồm Lãnh đạo, cán bộ thanh tra pháp chế, trạm trưởng trạm Kiểm lâm địa bàn xa các đơn vị cơ sở); chỉ đạo các đơn vị thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định mới 157.

   

  - Tham gia tập huấn Nghị định 157 do Cục Kiểm lâm tổ chức tại Thành phố Vũng Tàu và lớp tập huấn Thanh tra do Bộ NN&PTNT tổ chức tại Hà Nội.

   

  - Thực hiện việc kiểm tra điều kiện cấp đổi giấy phép đăng ký trại nuôi nhốt động vật hoang dã tại Diễn Lâm, Diễn Châu; Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, kết quả: các chuồng trại đủ điều kiện cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký nuôi nhốt ĐVHD.

   

  - Phối hợp với Phòng CSMT (Công an Nghệ An) rà soát các đối tượng vi phạm Luật bảo vệ rừng đã bị xử lý để xử lý theo đúng quy định.

  - Ban hành Công điện để chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản trước, trong và sau Tết nguyên đán năm 2014;ban hànhvăn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác kiểm tra, xác nhận lâm sản theo Thông tư 01.

   

  - Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu xử lý Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu thiếu tinh thần trách nhiệm để xẩy ra khai thác rừng trái phép trên lâm phần quản lý.

   

  - Chỉ đạo các đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, các Hạt Kiểm lâm thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát lâm sản, giám sát các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn; chỉ đạo việc giám sát gỗ nhập khẩu từ Lào về qua các cửa khẩu phụ Anh Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Thanh Chương, Kỳ Sơn.

   

  - Tham mưu, chỉ đạo, xử lý kịp thời, đúng quy định các vụ vi phạm lâm luật;

   

  - Kết quả xử lý lâm luật trong tháng 01/2014

   

  Đã phát hiện, bắt giữ 138 vụ vi phạm lâm luật, trong đó:

   

  Vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản khác: 01 vụ; Vi phạm phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật hoang dã: 03 vụ; Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 109 vụ; Vi phạm quy định về chế biến gỗ và lâm sản khác: 01 vụ; Vi phạm khác: 24 vụ.

   

  Đã xử lý: 138 vụ, đạt 100% số vụ vi phạm.

   

  Lâm sản tịch thu: 341,85 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (trong đó gỗ quý hiếm: 32,53 m3), cụ thể: Gỗ tròn 184,22 m3 (Gỗ quý hiếm: 10,96 m3); Gỗ xẻ 157,63 m3 (Gỗ quý hiếm: 21,57 m3).

   

  Phạt tiền: 658.500.000 đồng.

   

  Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 1.191.741.000 đồng.

   

  Thu nộp ngân sách: 1.850.241.000 đồng.

   

  4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tài vụ, hành chính tổng hợp

   

  - Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc tổ chức tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2013, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2014.

   

  - Bổ nhiệm lại chức danh Hạt trưởng, phó hạt trưởng, đội trưởng, phó đội trưởng đến kỳ hạn tại Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 3; làm quy trình bổ nhiệm hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thành phố Vinh; luân chuyển điều động 11 cán bộ, công chức, viên chức giữa các đơn vị trong lực lượng.

   

  - Chỉ đạo kiểm điểm công chức vi phạm tại Hạt Kiểm lâm Diễn Châu và thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật của Chi cục để xử lý kỷ luật các cá nhân vi phạm.

   

  - Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tiến hành khai phiếu lý lịch công chức, kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và PTNT; hoàn thành hồ sơ chi trả phụ cấp theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ đến hết năm 2013 cho các đơn vị được hưởng trong toàn lực lượng.

   

  - Giải quyết chế độ hưu trí cho 03 người, chế độ thai sản 02 người.

   

  - Thực hiện chế độ bảo hiểm, chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

   

  II. NHIỆM VỤ THÁNG 02/2014

   

  1. Công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

   

  - Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh ở các huyện miền núi cao.

   

  - Chi cục tiếp tục đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Châu.

   

  - Kiểm tra kết quả xây dựng mô hình quản lý bảo vệ rừng và cập nhật số liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo kế hoạch đã được duyệt từ năm 2013 tại các đơn vị cơ sở.

   

  - Xây dựng dự toán kiểm kê rừng tỉnh Nghệ An theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

   

  2. Công tác thanh tra pháp chế

   

  - Chuẩn bị nội dung làm việc với UBND tỉnh theo báo cáo phản ánh của Công an tỉnh Nghệ An về tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép phức tạp trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây.

   

  - Triển khai phương án bảo vệ rừng trước, trong và sau tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

   

  - Tăng cường hoạt động của Ban chống tiêu cực nội ngành Chi cục để kiểm tra toàn diện ở các địa bàn; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra xưởng chế biến, cơ sở sản xuất đồ mộc, kiểm tra việc nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn quản lý, giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu gỗ từ Lào về.

   

  - Chỉ đạo các hạt Kiểm lâm hoàn thiện hồ sơ xử lý các chủ rừng để xẩy ra khai thác rừng trái phép trên lâm phần của chủ rừng quản lý.

   

  - Chỉ đạo các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến trọng điểm.

   

  - Các đơn vị cơ sở tham mưu cho UBND huyện tăng cường hoạt động của đoàn liên ngành chống khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép theo Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 27/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

   

  3. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng

   

  - Xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng năm 2014.

   

  - Rà soát biên chế hiện có và tham mưu kế hoạch trình Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ về việc tuyển dụng bổ sung công chức năm 2014.

   

  4. Công tác tài vụ, hành chính tổng hợp

   

  - Tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức năm 2014 toàn lực lượng.

   

  - Phân bổ kinh phí hoạt động năm 2014 cho các đơn vị cơ sở trực thuộc.

   

  - Chi cục đi chúc tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 các đơn vị, trạm Kiểm lâm địa bàn xã vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách, cán bộ nghỉ hưu;chúc tết nhân dân xã Mường Típ – huyện Kỳ Sơn.

   

  - Chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2014; xây dựng chương trình công tác năm 2014 của Chi cục Kiểm lâm.

   

  - Thực hiện chế độ bảo hiểm, chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức toàn lực lượng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

   

  - Toàn thể CBCCVC toàn lực lượng tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 3714/CT-BNN-TCLN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm./.

   

  Nguồn tin: Chi cục Kiểm Lâm

 

Nghe nhạc