Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2011 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2011
  10/10/2011 16:12
 • Ngày 10/10/2011, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2011, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thọ Cảnh- Giám đốc sở.Tham gia hội nghị gồm có: Các đồng chí Phó giám đốc sở, trưởng các phòng chuyên môn Sở, chi cục Trưởng, Phó các chi cục và Giám đốc các Trung tâm thuộc Sở.
 • Nội dung hội nghị: Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2011; đồng thời để chuẩn bị cho chương trình làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 19/10/2011.

   Mặc dù sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả các loại vật tư phục vụ sản xuất luôn ở mức cao, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên cây trồng, vật nuôi..; nhưng vụ Xuân năm 2011 là vụ dành được thắng lợi nhất từ trước đến nay, năng suất lúa đạt 53 tạ/ha, diện tích và sản lượng lúa đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.  Nhờ sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành, sự chỉ đạo quyết liệt, khoa học, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh về các chính sách  hỗ trợ sản xuất, chỉ đạo các địa phương gieo cấy đúng thời vụ…

   

   

  Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thuộc Chương trình 21-CTr/TU, đặc biệt là triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2011.

  Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc sở đánh giá: Với những thành tựu, thắng lợi đạt được của ngành trong 9 tháng đầu năm, nhờ sự cố gắng của các phòng chuyên môn, đơn vị, chấp hành nghiêm tục sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trong ngành đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại đó là: Công tác tham mưu thực hiện một số chương trình đạt hiệu quả chưa cao, như: Chương trình Khuyến nông, chương trình Xây dựng cơ bản (một số công trình mà các Chủ đầu tư thực hiện còn chậm), công tác cải cách hành chính hiệu quả chưa cao, hoạt động công nghệ thông tin còn hạn chế, việc chi trả lương cho người hợp đồng lao động quản lý, bảo vệ rừng ở các Ban quản lý rừng phòng hộ còn gặp khó khăn…Tất cả những vấn đề trên cần phải được khắc phục trong thời gian tới.

  Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 của Tỉnh giao, Giám đốc sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các Chi cục, các Trung tâm tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt trong 3 tháng cuối năm, với tinh thần không để sót nhiệm vụ./.

   

  Nguồn:Lâm Duy Thưởng

 

Nghe nhạc