Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  10/11/2014 14:23
 • Sáng 07/11/2014, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020 và hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 cho các đồng chí: Lãnh đạo Sở; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Thường trực Công đoàn ngành; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Sở; Bí thư Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Bí thư, phó bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở và các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An.
 • Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đảng ủy truyền đạt một số nội dung cơ bản Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp; Quy định số 39-QĐ/VPTW ngày 04/9/2014 của văn phòng trung ương về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng… 

   

  Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh- UVBTV đảng ủy triển khai hướng dẫn tổng kết năm 2014.

   

  Triển khai kế hoạch về tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngoài ra, Đảng ủy còn triển khai hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014.

   

                                                                     Văn phòng Đảng ủy

Tin tức khác

Nghe nhạc