Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2011
    10/10/2011 11:10
  • Ngay từ ngày đầu của tháng 1 năm 2011 Chi cục đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc về lịch mùa vụ, đối tượng nuôi, phương thức nuôi, quản lý môi trường nuôi phù hợp với từng vùng. Hướng dẫn bà con nông ngư dân cải tạo ao đầm theo đúng quy trình kỹ thuật. Kiểm tra, kiểm định nguồn gốc và chất lượng tôm bố mẹ trước khi đưa vào sinh sản; Kiểm tra các cơ sở sản xuất giống xác minh nguồn tôm giống, cá giống trước khi đưa vào nuôi thả đảm bảo theo đúng điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật quy định; Chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ Trại sản xuất giống nuôi trồng thủy sản năm 2011
  • >> Tải file tại đây

 

Nghe nhạc