Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hiệu quả bước đầu trồng ớt cay xuất khẩu ở huyện Con Cuông
  26/05/2014 16:13
 • Để tạo ra sự chuyển biến và mang tính đột phá trong sản xuất rau mầu hàng hóa. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã trong vùng quy hoạch sản xuất rau thực hiện luân canh cây trồng, đưa cây trồng có giá trị hàng hóa, kinh tế cao vào sản xuất trên đất màu.
 • Huyện đã chọn hai thôn là Vĩnh Hoàn và thôn 2/9 thuộc xã Bồng Khê làm điểm để đưa cây ớt cay vào sản xuất đông xuân 2013, đồng thời ký kết hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân; để tạo niềm tin bước đầu Huyện đã tạo điều kiện cho bà con nông dân đi tham quan mô hình trồng cây ớt cay tại Nam Đàn để học hỏi kinh nghiệm và tận mắt chứng kiến hiệu quả mà cây ớt cay đem lại. Tuy nhiên bước đầu tham gia sản xuất giống cây mới nên quá trình vận động bà con nông dân tham gia mô hình gặp nhiều khó khăn do có nhiều thông tin không chính xác làm cho bà con nông dân hoang mang.

   

  Kết quả thực hiện:

   

   Quy trình kỹ thuật áp dụng:

   

       - Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2012 – hết tháng 6/ 2013.

   

       - Thực hiện theo quy trình kỹ thuật của giống ớt cay Ấn độ

   

  - Mật độ cấy: Hàng cách hàng 80 cm; cây cách cây 50 cm.

   

  + Bón lót: 100kg Vôi, 1 tấn phân chuồng, 50kg Supe Lân, 15kg NPK (16-16-8-13S), 3kg KCL.

   

  + Lần 1 (7-10 ngày sau trồng): 5-6 kg Urê hoà loãng tưới.

   

  + Lần 2 (20-25 ngày sau trồng): 4kg Urê, 3kg Kali, 10kg NPK (16-16-8-13S)

   

  + Lần 3 (Khi ớt đã đậu trái đều): 6kg Urê, 5kg Kali, 10-15kg NPK (16-16-8-13S).

   

  + Lần 4 (Khi ớt bắt đầu thu trái): 6kg Urê, 5kg Kali, 10-15kg NPK (16-16-8-13S).

   

  + Lần 5 (Khi thu hoạch rộ): 4kg Urê, 4kg Kali, 10-15kg NPK (16-16-8-13S)

   

  * Kết quả đạt được:

   

  Diện tích, năng suất, sản lượng.

   

  TT

  Thôn Bản

  DT thực hiện (ha)

  Lượng giống (kg)

  Tỷ lệ sống của giống (%)

  Tỷ lệ sống khi trồng

  (%)

  DT cho thu hái

  Năng suất

  ( ta/ha)

  Sản lượng

  ( tấn)

  III

  Vụ xuân 2013

  18,8

   

   

   

   

   

  300,8

  1

  Vĩnh hoàn

  8,8

  2,1

  92

  93

  8,8

  16

   

  2

  Thôn 29

  10

  2,4

  90

  95

  10

   

   

  - Sinh trưởng:Cây ớt cay đông - xuân phát triển tốt, cây bắt đầu cho quả sau 4 tháng tuổi, phân cành nhiều, có chiều cao trung bình 95 cam,

   

  - Sâu bệnhsâu hại quả, bệnh nấm đốm vàng, hầu hết các hộ gia đình đã chủ động được công tác phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng nên cây sinh trưởng và phát triển tốt.

   

  * Đánh giá hiệu quả kinh tế: 

   

  Hạch toán và so sánh hiệu quả kinh tế (Tính cho 1ha)

   

  TT

  Hạng mục

  ĐVT

  Mô hình ớt

  Sản xuất Ngô lai

  Số lượng

  Đơn giá (đ)

  Thành tiền (đ)

  Số lượng

  Đơn giá (ngô lai)

  Thành tiền

  I

  Chi phí

   

   

   

  30.560.000

   

   

  20.250.000

  II

  Tổng thu

   

   

   

  112.000.000

   

   

  33.800.000

   

  Năng suất

  tạ/ha

  160

  700.000

  112.000.000

  65

  520.000

  33.880.000

  III

  Lãi ròng

   

   

   

  81.440.000

   

   

  13.550.000

   

  Cây ớt cay lúc 4 tháng tuổi tại thôn 2/9 xã Bồng Khê

   

  * Đánh giá về mô hình.

   

  - Áp dụng quy trình:

  Trong quá trình thực hiện ở một số khâu còn hạn chế như chăm sóc (bón phân, phòng trừ sâu bệnh

  - Hiệu quả kinh tế:

  Tính theo năng suất thực thu, i ròng đạt 81.440.000đ và cao hơn ngô là 76.890.000đ ( gấp 5 lần ngô).

   

  - Mặc dù đây là lần đầu tiên bà con nông dân tham gia trồng cây ớt cay xuất khẩu, bước đầu có nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, bà con nông dân đã nhiệt tình ủng hộ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Huyện, xã và tích cực thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

   

  Cây ớt bước đầu đã cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên của huyện Con Cuông cũng như hiệu quả kinh tế và đầu ra ổn định của sản phẩm, vì vậy đây đang là đối tượng để người dân hướng đến  nhằm mục tiêu thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng nguồn thu nhập cho các hộ dân.

   

  phương hướng phát triển sản xuất và nhân rộng mô h́nh sản xuất cây ớt cay xuất khẩu trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

   

  - Từ hiệu quả kinh tế đạt được ở trên cho tháy. Việc thay đổi cơ cấu, luân canh cây trồng trên một diện tích đất nhằm nâng cao giá trị hàng hóa của nông sản là vấn đề cần thiết của sản xuất nông nghiệp nói chung và cây màu nói riêng của hiện nay, đồng thời lựa chọn loại cây trồng thay thế có giá trị kinh tế cao là hướng đi đúng cần được khuyến cáo nhân rộng trên địa bàn Huyện, nhằn tạo ra sự chuyển biến  mang tính đột phá trong sản xuất rau màu hàng hóa, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất trên đất màu.

   

  - Làm thay đổi nhận thức và tư duy của nông dân về sản xuất cây hàng hóa, hướng tới sản xuất nhiều loại cây trồng, đa dạng sản phẩm có giá trị kinh tế cao trong những năm tiếp theo, nhân rộng quy mô diện tích sản xuất ra các Thôn, Xã có điều kiện thuận lợi để tổ chức chỉ đạo thực hiện.

   

   - Trong năm 2013 - 2014. Tiếp tục duy trì và xây dựng thêm vùng trồng cây ớt cay tập trung từ 25 – 30 ha; ở các xã Bồng Khê, Chi Khê; tranh thủ các cơ chế chính sách của Tỉnh, sự hỗ trợ của cấp trên trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống tưới tiêu. Trước hết phải thực hiện thành công việc dồn điền đổi thửa để quy hoạch được các vùng sản xuất chuyên canh cây rau màu.

   

   - Đa dạng hoá các loại sản phẩm rau màu luân canh theo tiêu chí mùa nào rau nấy. đảm bảo lượng hàng hoá cung cấp cho thị trường, trước hết là thị trường nội huyện cũng là để bà con nông dân bước đầu làm quen với các kỹ thuật trồng và chăm sóc để thuận lợi trong việc mở rộng diện tích canh tác.

   

   - Tăng cường công tác đào tạo tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức cho nông dân tham quan các mô hình để họ ứng dụng được các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất đạt hiệu quả cao.

   

   Một số giải pháp chủ yếu cần triển khai trong thời gian tới:

   

  -  Công tác tuyên truyền

   

  + Chính quyền và các đoàn thể các cấp từ huyện đến thôn phải thực sự vào cuộc với nông dân trong việc vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cây trồng.

   

  + Tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo sau rộng trong nhân dân về hiệu quả của việc chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tê cao.

   

  -  Quy hoạch hạ tầng đồng ruộng.

   

  + Quy hoạch vùng đất sản xuất rau màu tập trung ở các xã quy hoạch trồng rau màu, quy hoạch và đầu tư hệ thống tưới tiêu, giao thôngg nội đồng để đạm bảo cho việc canh tác được thuận lợi.

   

  -  Chính sách hỗ trợ.

   

  +Tận dụng tối đa các cơ chế chính sách của nhà nước, ưu tiên cho việc phát triển rau màu hàng hóa tập trung.

   

  + Các chủ trương, chính sách của tỉnh và huyện  sửa đổi phải phù hợp với điều kiện kinh tế qua từng năm.

   

  -  Chính sách của Tỉnh:Thực hiện các nguồn kinh phí theo Quyết định số 09 của Tỉnh, đề xuất xõy dựng cỏnh đồng mẫu về sản xuất rau màu trờn địa bàn Huyện.

   

  - Chính sách của Huyện: Chủ động phối hợp với các ban ngành tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch hàng năm cho phòng Nông nghiệp, Tài chính kiểm tra, thậm định phân bổ kinh phí thực hiện.

   

  + Thu hút đầu tư của nhiều Doanh nghiệp để có tính cảnh tranh về giá cả, mẫu mã và chủng loại sản phẩm trong liên kết 4 nhà; đầu tư đầu vào cho nông dân và cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp.

   

  -  Tập huấn chuyển giao TBKHKT:

   

  + Tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT cho nụng dõn, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị tổ chức với đơn vị được tập huấn nhằm nâng cao chất lượng tập huấn.

   

  - Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất có tính tương đồng và có khả năng phát triển được ở địa phương của các huyện khác để ứng dụng.

   

  -  Tiêu thụ sản phẩm cho nông dân :

   

  + Liên kết chặt chẽ với Doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, chủ động liên hệ, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm khi tổ chức sản xuất quy mô lớn.

   

  Lang Văn Bán - Trạm khuyến nông Con Cuông

   

 

Nghe nhạc