Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Một số giải pháp nhân rộng mô hình trồng lạc phủ nilon trên địa bàn huyện Con Cuông
  26/08/2014 15:54
 • Sản xuất nông nghiệp ở huyện Con Cuông. Cây lúa, ngô được xác định là một trong những cây chủ lực để đảm bảo an ninh lương thực và từng bước chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất thị trường hàng hóa.
 • Tuy nhiên để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất trên một đơn vị sản xuất cần phải đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

   

  Tổng số diện tích sản xuất cây hoa màu của toàn huyện chiếm trên 2100ha tập trung chủ yếu là trồng ngô và lạc, trong đó diện tích cây lạc trên 700ha, chiếm trên 30%, là một tiềm năng và lợi thế lớn để đưa cây lạc thành một trong những cây chủ lực để phát triển kinh tế nông nghiệp.

   

  Trồng lạc phủ nilon là một trong những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, năng suất, sản lượng cao hơn hẳn so với lạc không phủ nilon trên một đơn vị canh tác, điều này đã được kiểm chứng qua việc xây dựng các mô hình trình diễn. Tuy nhiên việc nhân rộng mô hình ra đại trà còn rất hạn chế.

   

  Để tìm ra giải pháp duy trì và nhân rộng các mô hình trồng lạc phủ nilon trên địa bàn huyện Con Cuông, góp phần tăng năng suất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân địa phương. Trạm Khuyến nông huyện Con Cuông đề xuất một số giải pháp nhân rộng mô hình trồng lạc phủ nilon trên địa bàn huyện như sau:

   

            1. Quy hoạch vùng trồng lạc phủ nilon:

   

  UBND huyện cần phải quy hoạch vùng sản xuất thâm canh lạc phủ nilon gắn liền với quy hoạch nông thôn mới để đưa cơ giơi hóa vào sản xuất. Quy hoạch vùng sản xuất trồng lạc phủ nilon cần tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Quy hoạch sử dụng đất đai của địa phương theo phương thức cánh đồng mẫu lớn; Quy hoạch sản xuất nông nghiệp và chế biến - tiêu thụ nông sản; Quy hoạch về bảo vệ môi trường; Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

   

  Hàng năm UBND huyện cần rà soát, xây dựng đề án thực hiện nhân rộng diện tích trồng lạc phủ nilon đạt từ 100ha/năm trở lên: năm 2013 nhân rộng trên 100ha; năm 2014 tăng 150ha; năm 2015 tăng trên 200ha

   

            2. Tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất trong việc tiêu thụ nông sản hàng hoá:         

   

           Thực tế hiện nay, việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Vì hầu hết các sản phẩm mà nông nghiệp sản xuất ra chủ yếu bán dưới dạng thô, bị thương lái ép giá... Do đó, các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp ở huyện Con Cuông nên ưu tiên giải quyết đầu ra cho các sản phẩm của nông nghiệp. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sau thu hoạch để nâng cao chất lượng nông sản hàng hoá.

   

            Đẩy mạnh liên kết 4 nhà (khoa học, nhà nước, doanh nghiệp và nhà nông) trong đó trọng tâm là mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp.

   

            3. Giải pháp về vốn sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân sản xuất:

          Trong các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nông thôn nói chung, kinh tế nông nghiệp nói riêng, vốn là nguồn lực quan trọng. Việc hình thành và phát triển vùng trồng lạc phủ nilon nói riêng đòi hỏi vốn tương đối lớn hơn so với sản xuất các loại cây trồng khác (lúa, ngô, lạc không che phủ nilon…). Do đó cần có sự hỗ trợ nguồn vốn ngân sách của nhà nước.

   

            Cần đổi mới mạnh mẽ phương thức cho vay, thu nợ phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng địa phương. Đổi mới thủ tục cho vay, thu lãi sao cho đơn giản, thuận tiện hơn, có cơ chế cho vay, thu lãi theo thời vụ của cây trồng, vật nuôi.

   

           Xây dựng mô hình nói chung và trồng lạc phủ nilon nói riêng, mối quan hệ tay ba giữa nhà nông, công ty chế biến và ngân hàng là hết sức cần thiết. Đây là hình thức cung cấp giống, phân bón phục vụ sản xuất gắn với cho vay vốn sản xuất dựa trên cơ sở xác lập mối quan hệ kinh tế giữa ba đối tác có tính chất pháp lý.

   

            4. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.

   

            Xây dựng cơ chế khuyến khích các hộ gia đình tiên phong ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Tổ chức tốt mạng lưới khuyến nông trong đó cần đảm bảo cho các cán bộ khuyến nông bám sát cơ sở, có chế độ trách nhiệm và lợi ích vật chất cho các cán bộ khuyến nông trong việc chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ đến các hộ sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu các hình thức liên kết khoa học giữa nông nghiệp với các tổ chức nghiên cứu và chuyển giao KHCN

   

            5. Thu hút lực lượng lượng lao động trẻ ở lại địa phương:

   

          Sản xuất nông nghiệp nói chung và trồng lạc phủ nilon nói riêng đòi hỏi cần phải có lực lượng lao động trẻ có sức khỏe và có năng lực để tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng. Tuy nhiên do thiếu chính sách quan tâm nên hàng năm lực lượng lao động này thường tập trung về các thành phố, khu công nghiệp để làm ăn vì vậy nhà nước cần có chính sách quan tâm như hỗ trợ vốn, kỹ thuật…để thu hút lực lượng lao động trẻ ở lại địa phương làm ăn, sinh sống.

   

            6. Thích ứng với sự biến đổi khí hậu:

   

           Là vấn đề hết sức gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp nói chung và cũng rất khó đưa ra giải pháp tối ưu để khắc phục. Tuy nhiên việc điều chỉnh quy trình kỹ thuật, cơ cấu giống cây trồng, thời vụ hợp lý cũng sẽ góp phần hạn chế được rủi ro trong sản xuất nông nghiệp nói chung, lạc phủ nilon nói riêng do sự tác động của biến đổi khí hậu.

   

   

  Tác giả: Nguyễn Trọng Bằng - Trạm Khuyến nông Con Cuông

 

Nghe nhạc