Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản đến hết ngày 06/10/2011
  07/10/2011 08:31
 • Hiện nay toàn tỉnh còn 07 ổ dịch LMLM chưa qua 21 ngày (các xã: Nghĩa Hợp, Nghĩa Dũng, Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Tân Long, Hương Sơn và Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ). Tổng số gia súc mắc bệnh: 439 con (43 bò, 9 bê, 230 trâu, 94 nghé, 62 lợn và 1 dê); trong đó số gia súc chết, tiêu huỷ: 162 con (2 bò, 6 bê, 3 trâu, 88 nghé, 62 lợn và 1 dê)
 • I. TÌNH HÌNH DỊCH

  1. Dịch LMLM:

  Hiện nay toàn tỉnh còn 07 ổ dịch LMLM chưa qua 21 ngày (các xã: Nghĩa Hợp, Nghĩa Dũng, Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Tân Long, Hương Sơn và Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ). Tổng số gia súc mắc bệnh: 439 con (43 bò, 9 bê, 230 trâu, 94 nghé, 62 lợn và 1 dê); trong đó số gia súc chết, tiêu huỷ: 162 con (2 bò, 6 bê, 3 trâu, 88 nghé, 62 lợn và 1 dê).

  2. Dịch Cúm gia cầm:Không xảy ra.

  3. Dịch bệnh thuỷ sản:

  Tình hình dịch tương đối ổn định; Diện tích bị bệnh đã được xử lý hoặc hướng dẫn xử lý Chlorine (25-30 ppm) để tiêu diệt mầm bệnh.

  4. Dịch bệnh khác: xảy ra nhỏ lẻ, khống chế trong diện hẹp.

  II. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

  * Dịch LMLM và Dịch Cúm gia cầm:

  Từ nay đến cuối năm, thời tiết diễn biến thất thường, mưa nhiều, lũ lụt, sẽ có những đợt rét đậm, rét hại; mầm bệnh tồn tại và lưu hành rộng trên đàn gia súc, gia cầm mang trùng, trong môi trường chăn nuôi...; trong khi đó hầu hết gia cầm trên địa bàn tỉnh chưa được tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm(do nguồn vắc xin của Trung ương chưa có); vắc xin LMLM chỉ đủ để tiêm cho vùng Dự án, vùng ổ dịch cũ,..., tiêm phòng các loại vắc xin khác đạt tỷ lệ không cao;việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm nội, ngoại tỉnh, nhỏ lẻ khó kiểm soát...nguy cơ bùng phátdịch LMLM,Cúm gia cầmvà các loại dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi rất cao.

  * Dịch bệnh Thuỷ sản:Hiện nay vào giai đoạn cuối vụ đáy ao nuôi đã bị bẩn; thời tiết chuyển biết thất thường nguy cơ dịch bệnh thuỷ sản có thể bùng phát.

  III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH

  Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; Lãnh đạo và cán bộ Chi cục Thú y đi chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương./.

  Nguồn: Chi cục Thú Y

 

Nghe nhạc