Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Công tác chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An trước tình hình dịch hại sâu cuốn lá nhỏ lứa 4
  20/07/2014 09:45
 • Tình hình thời tiết diễn biến rất phức tạp từ đầu mùa vụ Hè thu đến nay, thời gian đầu thời tiết nắng nóng diễn ra trên diện rộng gây tình trạng khô hạn.
 • Sau khi gieo cấy thời tiết diễn biến bất thường nắng nóng và mưa đan xen tạo thuận lợi cho dịch hại phát sinh và phát triển.

   

  Sâu non bắt đầu phát sinh vào cuối tháng sáu và phát triển hầu hết các huyện trong tỉnh.

   

  Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT: “Hiện nay sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 đã và dang phát sinh gây hại nặng, trên diện rộng. Toàn tỉnh đã có 57.396 ha nhiễm sâu, trong đó có 30.638 ha nhiễm nặng.Với mật độ sâu phổ biến 50-100 con/m2, nơi cao 200-300 con/m2, cá biệt 500-700 con/m2”.

   

  Thời gian này lúa đang sinh trưởng và phát triển, với thời tiết đan xen nắng, mưa đang thuận lợi cho sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại. Hiện tại sâu chủ yếu tuổi 1-2 do đó trong thời gian tới sâu tiếp tục gây hại nặng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa nếu không tổ chức phun trừ kịp thời.

   

   

  Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết và tình hình phát sinh gây hại của sâu cuốn lá nhỏ. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo ngành bảo vệ thực vật, các địa phương và các ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh tập trung cao cho công tác điều tra, dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 hại lúa.

   

  Đối với địa phương:

   

  Huy động các nguồn lực kịp thời tổ chức phòng trừ ngăn chặn,giảm thiểu thiệt hại do sâu cuốn lá lứa 4 gây ra đối với sản xuất lúa Hè thu – Mùa nawm2014.

   

  Đối với Chi cục BVTV:

   

  Nhanh chóng thẩm định điều kiện công bố dịch để Sở Nông nghiệp & PTNT có căn cứ trình UBND tỉnh công bố dịch sâu cuốn lá nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An huy động lực lượng phòng trừ kịp thời bảo vệ an toàn sản xuất lúa.

   

  Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với địa phương để hướng dẫn tổ chức triển khai phòng trừ đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 4.

   

  Tại các địa phương cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra chỉ đạo và đã, đang tiến hành phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 . Đến ngày 16/7/2014 các địa phương đã tổ chức phun trừ  được trên 5.000 ha nhiễm sâu.

   

  Nguồn: P. Trồng trọt -VP Sở

 

Nghe nhạc