Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành và thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2011
  04/10/2011 16:35
 •  
 • SỞ NN&PTNT NGHỆ AN

  CHI CỤC KIỂM LÂM

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 498/BC-KL

                          Nghệ An, ngày 30 tháng 9 năm 2011

  BÁO CÁO

  Kết quả chỉ đạo điều hành và thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2011

   

   

   

          Thực hiện Công văn số 2151/SNN.KHTC ngày 27/9/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về việc báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành và thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2011. Chi cục Kiểm lâm Nghệ An báo cáo kết quả chỉ đạo điều hành và thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2011 cụ thể như sau:

   

  I. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2011:

   

  1. Chỉ đạo điều hành xây dựng và triển khai kế hoạch:

  - Từ cuối năm 2010 Chi cục, các phòng và các đơn vị cơ sở tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2011, phối hợp với chính quyền địa phương các huyện để thẩm định và phê duyệt cụ thể cho các đơn vị để triển khai thực hiện.

  - Hàng tháng vào ngày cuối tháng tổ chức giao ban và xây dựng lịch công tác của Chi cục để thực hiện trong toàn đơn vị.

   

  2. Chỉ đạo điều hành việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng:

  Chỉ đạo các phòng và các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đến tận chính quyền địa phương, thôn bản và nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh; đặc biệt đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các nhà trường để tuyên truyền đến tận các em học sinh về tác dụng to lớn của rừng đối với môi trường sinh thái.

   

  3. Chỉ đạo điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

  - Ngay từ đầu năm chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công điện, văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện công tác PCCCR, kiện toàn BCH các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR từ tỉnh, huyện, xã đến chủ rừng; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCCCR năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 từ chủ rừng, xã, huyện đến tỉnh.

  - Phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập chữa cháy rừng với quy mô cấp tỉnh tại xã Hưng Tây – huyện Hưng Nguyên vào ngày 22/6/2011.

  - Từ đầu tháng 4 đến hết tháng 8 đã thường trực PCCCR từ Chi cục đến các đơn vị cơ sở, chế độ tuần tra bảo vệ rừng ở các khu rừng trọng điểm, phối hợp với Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn Bắc Trung Bộ và Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An để vận hành phần mềm cảnh báo cháy rừng và đưa tin dự báo cấp cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  Tình hình cháy rừng: Trong 9 tháng đầu năm 2011 đã xẩy ra 7 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy là 7,31 ha tại các huyện: Nam Đàn, Nghĩa Đàn và Diễn Châu. Khi có cháy rừng xẩy ra lực lượng Kiểm lâm sở tại đã phát hiện và tổ chức chữa cháy rừng kịp thời nên không có thiệt hại lớn.

   

  4. Chỉ đạo điều hành công tác chống chặt phá rừng, giám sát chuyển đổi đất rừng và quản lý nương rẫy:

  - Chi cục thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra, phát hiện ngăn chặn các vùng rừng đang có trữ lượng lâm sản lớn, các tuyến đường thường có tình trạng mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép và đã chỉ đạo các đơn vị bắt giữ và xử lý nghiêm nên trong 9 tháng đầu năm không để xẩy ra điểm nóng về chặt phá rừng trái phép.

  - Phân công lãnh đạo, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR phụ trách các địa bàn thường xuyên kiểm tra địa bàn phát hiện và ngăn chặn những vụ việc phát sinh, lập lại trật tự quản lý bảo vệ rừng tại gốc.

  5. Chỉ đạo điều hành thực hiện các dự án:

  Chỉ đạo các phòng, các đơn vị thực hiện tốt dự án trồng rừng 147 và dự án trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn 6 huyện miền núi cao của tỉnh.

   

  6. Chỉ đạo điều hành công tác thanh tra, pháp chế:

  - Trong 9 tháng đầu năm Chi cục đã nhận được 7 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo phòng Thanh tra, pháp chế chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận cụ thể, kịp thời, không có khiếu nại lại.

  - Trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện và bắt giữ và xử lý:1.081 vụ vi phạm lâm luật; lâm sản tịch thu: 2.426,84 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; thu nộp ngân sách Nhà nước: 17.026,843 triệu đồng (tăng 4.223,418 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2010).

   

  7. Chỉ đạo công tác tổ chức và xây dựng lực lượng:

  - Trong 9 tháng đầu năm Chi cục đã bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động của Chi cục; kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức viên chức năm 2011; kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2011; hoàn thiện rà soát quy hoạch cán bộ A3 giai đoạn 2011 – 2015 cho toàn lực lượng.

  - Tiếp nhận, phân bổ 04 viên chức; bổ nhiệm 01 phó trưởng phòng, 01 Hạt trưởng, 04 phó hạt trưởng và 01 trạm trưởng Kiểm lâm địa bàn xã; bổ nhiệm lại 02 Hạt trưởng, 04 Phó Hạt trưởng; luân chuyển cán bộ, công chức viên chức 24 đồng chí; cử 07 Kiểm lâm viên đi thi nâng ngạch lên Kiểm lâm viên chính do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức; tổ chức sơ tuyển công chức năm 2011.

  - Nâng lương cho 198 người; hoàn thành thủ tục nghỉ hưu và nghỉ chế độ 132 cho 10 công chức.

  - Mở 04 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Kiểm lâm địa bàn xã và cộng tác viên bảo vệ rừng cấp xã cho 152 người với những nội dung thiết thực như hướng dẫn triển khai thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật mới để cập nhật kiến thức và nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm trong tình hình mới.

   

  8. Chỉ đạo điều hành công tác tài vụ, hành chính tổng hợp:

  - Dự toán ngân sách năm 2011 được phân bổ và giao kinh phí từ đầu năm tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Thực hiện chi trả lương, phụ cấp và chế độ nộp BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn kịp thời, đầy đủ theo quy định.

  - Phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành công tác xét duyệt quyết toán năm 2010, qua kiểm tra xét duyệt quyết toán cơ bản các đơn vị đã thực hiện tốt quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, tiết kiệm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

  - Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác tổng hợp báo cáo đầy đủ, đúng thời gian, được cấp trên đánh giá cao; đảm bảo công tác hậu cần, trang bị đầy đủ trang phục ngành cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ.

   

  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2011:

  - Tổ chức tổng kết 10 năm đưa Kiểm lâm về địa bàn xã từ xã, huyện đến tỉnh.

  - Tích cực, chủ động thực hiện công tác PCCCR mùa khô hanh ở các huyện miền núi cao.

  - Tăng cường công tác giám sát, chuyển đổi đất rừng, ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng để phá rừng trái phép.

  - Đẩy mạnh kiểm tra công tác chống chặt phá rừng, bảo vệ rừng tại gốc, nhất là các vùng rừng giàu tài nguyên, vùng rừng có trữ lượng lâm sản lớn.

  - Giám sát chặt chẽ việc tận thu, khai thác gỗ rừng tự nhiên, giám sát chặt chẽ gỗ nhập khẩu; quản lý tốt việc nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn toàn tỉnh.

  - Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm lâm luật nhất là trên tuyến đường sông, các xưởng chế biến lâm sản.

  - Chi cục bố trí các đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng là tổ chức nhà nước.

  - Làm tốt công tác tổ chức xây dựng lực lượng.

  - Tăng cường vai trò lãnh đạo của Thủ trưởng các đơn vị cơ sở.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

  Trên đây là báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2011./.

   

  Nơi nhận:

  - Giám đốc Sở;

  - Phòng Kế hoạch tài chính Sở;

  - Lưu VT, HCTH.

  CHI CỤC TRƯỞNG

   

   

  (đã ký)

   

   

  Lê Cao Bính

   

 

Nghe nhạc