Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Nghi lộc: Đánh giá công tác thuỷ sản năm 2013 và triển khai kế hoạch thuỷ sản năm 2014
  11/05/2014 13:34
 • Mặc dù năm 2013 tình hình thời tiết diễn biến phức tạp , giá vật tư đàu vào như giống, thức ăn, thuốc thú y... ở mức cao nhất là giá xăng dầu, lãi suất ngân hàng, vốn vay phục vụ cho khai thác, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá, ảnh hưởng của cơn bão số 8, số 10, số 11 đã gây thiệt hại lớn đến nuôi trồng thuỷ sản nhưng nghành thuỷ sản nghi lộc vẫn được duy trì góp phần giải quyết lao động, ổn định đời sống dân cư ven biển .
 • Một số lĩnh vực như nuôi tôm mặn lợ, đóng tàu thuyền, chế biến bảo quản sản phẩm, sản lượng khai thác hải sản đạt khá . Vì vậy năm 2013 nghành thuỷ sản vẫn đạt được kết quả :

   

  Về khai thác : - Toàn huyện có 506 chiếc tàu thuyền

   

                          - Sản lượng khai thác đạt trên 3.956 tấn trong đó: 3.538 tấn cá , 418 tấn tôm mực . Tập trung chủ yếu vào một số nghề có giá trị xuất khẩu cao như Khai thác ghẹ, mực, cá chét... ngư cụ không ngừng được cải tiến , nhiều nghề khai thác mới có giá trị kinh tế cao được du nhập phát triển như nghề lưới ghẹ, cá lượng, chụp mực...góp phần nâng cao hiệu quả khai thác

   

                        -Tăng cường đầu tư trang thiết bị hỗ trợ ngư dân đánh bắt, gắn với nhiệm vụ PCBLvà an toàn lao động trên biển

   

  UBND huyện đã phối hợp với chi cục PCBL lắp 02  máy thông tin liên lạc tầm xa để phục vụ công tác thông tin liên lạc trên biển , phòng chống bão luti và tìm kiếm cứu nạn tại 2 xã Nghi xuân và  Phúc thọ . Phối hợp với chi cục khai thác & BVNL thủy sản cấp 300 bộ áo phao cứu sinh ở các xã ven biển > Mở đường dây nóng miễn phí 24/24 giờ để hỗ trợ cho ngư dân trong khai thác và đánh bắt . Phối hợp với dự án FSPS tập huấn và xây dựng mô hình đồng quản lý cho cán bộ và người dân . Công tác quản lý tàu cá , báo vệ môi trường sinh thái đảm bảo sự tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản được đầu tư

   

  Về nuôi trồng thủy sản:Người dân đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT vào nuôi trồng thủy sản , một số giống mới có giá trị kinh tế được du nhập , công tác kiểm tra kiểm dịch giống được triển khai tốt ví vậy tình hình dịch bệnh được khống chế . Ý thức chấp hành lịch thời vụ của các hộ dân tốt hơn .Nghề nuôi nhuyễn thể bãi triều được người dân quan tâm .

   

  Những vùng nuôi tôm kém hiệu quả thường xuyên bị dịch bệnh được sự quan tâm của cấp trên đã xây dựng mô hình nuôi Cua thương phẩm (Nghi hợp)và mô hình nuôi  cá Vược (Nghi khánh) đạt kết quả tốt.

   

  Chế biến thủy sản:Các nghề truyền thống như nước mắm , cá khô...tiếp tục được duy trì và phát triển . Ngoài ra các cơ sở nhà máy chế biến hải sản đông lạnh được mở rộng và nâng công suất

   

  Dịch vụ hậu cần nghề cá , đóng mới, cải hoán tàu thuyền:  Các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, các đơn vị cung ứng xăng dầu hoạt động rất hiệu quả . Phối hợp với sở NN&PTNT đã khởi công triển khai xây dựng khu neo đậu tránh mưa bão cho tàu cá .

   

  Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác thủy sản  năm 2013 còn cs một số tồn tại : Số lượng tàu công suất lớn không nhiều , năng lực đnhs bắt khai thác hải sản chưa được cải thiện , sản lượng còn thấp .trang thiết bị đánh bắt còn lạc hậu , hoạt động tổ hợp tác còn yếu , chưa kêu gọi thu hút đầu tư của các tổ chức chủ yếu là hộ gia đình nhỏ lẻ , đọi ngũ thuyền trưởng , máy trưởng trình độ năng lực còn hạn chế , hậu cần nghề cá phát triển chậm nhất là khâu chế biến ...

   

  Với mục tiêu tập trung khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước để phát triển NTTS, tăng năng lực khai thác , chế biến thủy hải sản trong năm 2014 phấn đấu tổng sản lương đánh bắt thủy hải sản 4.240 tấn , mua, đóng mới trên 4 chiếc tàu từ 90 CV trở lên . Duy trì hoạt động cơ sở chế biến thủy sản , Sản lượng nuôi tôm đạt 603 tấn năng suất đạt 4,01 tấn/ha , xây dựng mô hình đối tượng nuôi mới trên vùng thủy sản mặn lợ thường bị dịch bệnh xảy ra UBND huyện đã đề ra các giải pháp cơ bản và ngoài các cơ chế hỗ trợ của tỉnh thì UBND huyện còn ban hành cơ chế chính sách thích hợp để hỗ trợ ngư dân như hỗ trợ kinh phí xây dựng  mô hình các đối tượng NTTS mới để chuyển đổi vùng nuôi tôm thường xuyên bị dịch bệnh thiên tai. Hỗ trợ một lần cho phương tiện mua đóng mới tàu đánh bắt xa bờ cho ngư dân ,tổ hợp tác đạt công suất > 90CV mức hỗ trợ 20%(tối đa không quá 200 triệu đồng /tàu). Hỗ trợ 30%giá trị cải hoán tàu thuyền để nâng năng lực đánh bắt (không quá 30 triệu đồng /mô hình) . Trên cơ sở phát triển thủy sản năm 2014 UBND huyện đã giao cho các ban nghành đoàn thể cấp huyện và UBND các xã xây dựng kế hoạch sản xuất hướng dẫn đôn đốc kiểm tra đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện về công tác thủy sản để đưa nghành thủy sản phát triển bền vững ./.

   

  Hồ Thị Bích Lam - Trạm khuyến nông Nghi lộc

 

Nghe nhạc