Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sơn Thành, huyện Yên Thành tổ chức lễ công bố đạt chuẩn Nông thôn mới
  07/05/2014 12:04
 • Hòa chung khí thế cả nước đón chào các sự kiện lớn của đất nước, như: Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 39 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 01/5 và 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Chiều ngày 26/4/2014, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “xã đạt chuẩn Nông thôn mới”.
 • Về dự Lễ đón nhận và công bố có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh, đại diện lãnh đạo 14 xã đăng ký, cam kết đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014, lãnh đạo các huyện trong tỉnh cùng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Thành, huyện Yên Thành lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

   

   

  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn duới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Chúng ta xây dựng nông thôn mới là thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tăng thu nhập cho người nông dân, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn minh hiện đại.

   

   

  Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt” cùng vớilời phát động của Thủ tướng Chính phủ. Xã Sơn Thành đã đề ra chỉ tiêu Nghị quyết,đồng thờikhai thác các tiềm năng,nhân tài, vật lực trên địa bàn xã, có bước đi thích hợp, vững chắc trong xây dựng Nông thôn mới, như: Phát động phong trào thi đua trong toàn xã nhằm khơi dậy tính cách mạng trong quần chúng nhân dân;đề ra 10 tiêu chí phát động thi đua xây dựng quê hương,… Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thứcđểlãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần Thứ bảy khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, cả tỉnh.

   

   

  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến xã đã quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ tích cực và đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh. Sau hơn 3 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đến nay số xã đạt các nội dung, tiêu chí đã tăng khá so với với năm 2010. Trong đó: 01 xã đạt 18 tiêu chí (xã Kim Liên); 05 xã đạt 17 tiêu chí (xã Hưng Đông, Nghi Liên, Diễn Hồng, Diễn Tháp, Nghĩa Đồng); 07 xã đạt 16 tiêu chí; 17 xã đạt 15 tiêu chí; 153 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 193 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 55 xã đạt từ 1 - 4 tiêu chí và đặc biệt là xã Sơn Thành, huyện Yên Thành chúng ta đã trở thành xã đầu tiên của cả tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới.

   

  Kết quả đạt được bắt nguồn từ chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước hợp với lòng dân, sự gắn bó và ý thức trách nhiệm cao của người nông dân với nông thôn, với cộng đồng; các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương đã nhận thức được đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương của Trung ương phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đặc biệt, có sự đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân, với tinh thần tự lực vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, thực sự là động lực và đã góp phần quan trọng vào những kết quả đó.

   

   

  Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần Thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 03-NQ/TU, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 với mục tiêu: “Đến năm 2015, có 20% số xã và đến năm 2020 có thêm 30% số xã trong toàn tỉnh đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới”. 

   

  Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, nhân lễ công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới đồng chính Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Thành tiếp tục thực hiện một số nội dung để đảm bảo đạt chuẩn Nông thôn mới ở mức độ cao so với Bộ tiêu chí:

   

  Thứ nhấtĐảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

   

  Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực vươn lên của nông dân, phải xem đây là nội dung, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cả trước mắt và lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa phương.

   

  Thứ hai: Tiếp tục xây dựng và phát triển xã Sơn Thành, huyện Yên Thành lên tầm cao mới, với chất lượng cao hơn, bền vững hơn, làm điển hình để rút kinh nghiệm chỉ đạo ở các địa phương khác trong tỉnh. 

   

  Quá trình tổ chức thực hiện cần quan tâm nhiều đến đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất, đời sống nhân sinh; đầu tư đúng mức cho khoa học, kỹ thuật, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khuyến khích thu hút đầu tư với nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên, thuận lợi cho nhà đầu tư; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển toàn diện; thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ, liên kết giữa các nhà sản xuất, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân; giữa sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, giữa sản xuất hàng hóa với xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm. 

   

  Thứ baMặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể tăng cường công tác vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự hưởng ứng tích cực của người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng Nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác chăm lo lợi ích thiết thực, cụ thể của từng người dân. Tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cho chương trình xây dựng Nông thôn mới; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới với các cuộc vận động Cách mạng và các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương. 

   

  Thứ tưĐề cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền thôn, xóm trong xây dựng Nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự vững mạnh, từng bước củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, các tổ chức lãnh đạo, điều hành chương trình; phân công, bố trí cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, đảm bảo sâu sát cơ sở, gần gũi với dân để giúp thôn, xóm, giúp dân xây dựng Nông thôn mới; mỗi đoàn thể chính trị phải có kế hoạch và xác định nhiệm vụ cụ thể phục vụ nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới tại xã. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân dù ở bất cứ cương vị nào cũng có thể tham gia và tham gia một cách hết sức trách nhiệm với nông dân, nông thôn. 

   

  Với quyết tâm và sự nổ lực của toàn đảng, toàn dân xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, hôm nay xã đã vinh dự là đơn vị đầu tiên của cả tỉnh được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, là niềm mơ ước của nhiều địa phương trong phong trào xây dựng Nông thôn mới.

   

   Hoàng Đình Ngọc -Văn phòng Điều phối Chương trình tỉnh

 

Nghe nhạc