Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014
  18/04/2014 10:23
 • Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 12/03/2014 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014, với chủ đề: “An toàn thực phẩm thức ăn đường phố”, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã triển khai Tháng hành động.
 • 1. Ban hành Kế hoạch số 685/KH-SNN-QLCL ngày 07/4/2014 với các nội dung chính như sau:

  Mục tiêu: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở các cấp, Ban quản lý khu Lễ hội, Ban quản lý khu công nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, chợ đầu mối đặc biệt là các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm thức ăn đường phố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/42014 đến ngày 15/5/2014.

  Với chủ đề của Tháng hành động, Sở yêu cầu các đơn vị:

  -Chủ động phối hợp với ngành y tế và các ngành liên quan triển khai thực hiện “Tháng hành động”; cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của trung ương đến thanh tra, kiểm tra tại địa phương.

  - Tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đảm bảo an toàn thực phẩm trong thu gom, sơ chế các loại nông lâm thủy sản cung cấp cho kinh doanh thức ăn đường phố trong “Tháng hành động”.

  - Thực hiện Chỉ thị số 167/CT-BNN-TTr ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo hướng tập trung vào các cơ sở thu gom, sơ chế nguyên liệu, bán thành phẩm cho các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trong “Tháng hành động”.

  Theo chức năng, nhiệm vụ của mình các đơn vị triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiêp, vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

  2. Thực hiệni công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm theo kế hoạch của tỉnh, Sở đã cử một lãnh đạo và một chuyên viên Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tham gia Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh.

  Đồng thời, Sở cũng thành lập một Đoàn kiểm tra liền ngành an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm các thành viên là cán bộ, chuyên viên các chi cục: Thú Y, Bảo vệ thực vật, Nuôi trồng thủy sản, Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và các phòng thuộc Sở: Trồng trọt, Chăn nuôi do đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản làm Trưởng đoàn.

  Nội dung chi tiết của Kế hoạch số 685/KH-SNN-QLCL tải tại đây.

   

  Nguồn tin: Chi cục QLCL

 

Nghe nhạc