Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Triển khai tốt nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện, xã năm 2013
  16/12/2013 09:15
 • Với mục tiêu truyền tải các nội dung chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của Nhà nước tới tận người dân, năm 2013 ngoài cuộc Hội nghị tập huấn cấp tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức 5 lớp tập huấn về triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tại các xã: Tà Cạ; Tây Sơn; Huội Tụ (huyện Kỳ Sơn), Xã: Yên Thắng, Yên Na (huyện Tương Dương) và xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong).
 •  Tổng số người tham dự hội nghị tập huấn cấp xã năm 2013 trên 200 người với các thành phần: Đại diện lãnh đạo và cán bộ của chủ rừng Nhà nước ; Đại diện lãnh đạo và cán bộ liên quan cấp xã; Đại diện ban cán sự các bản của xã và đại diện các chủ rừng là các hộ nhận khoán bảo vệ rừng tại các xã.

   

                    Hội nghị tập huấn các chủ rừng của xã Tà Cạ- huyện Kỳ Sơn

   

  Tại các hội nghị, tập huấn, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An đã nhấn mạnh phổ biến tuyên truyền về đối tượng được nhận tiền chi trả, đối tượng chi trả, nguyên tắc chi trả, hình thức chi trả, phương pháp xác định và cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả, trình tự thủ tục nghiệm thu, quyền hạn và nghĩa vụ của các bên liên quan... Ngoài ra phổ biến các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng nhằm từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức quản lý của các cấp, các ngành và các bên tham gia trong việc thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR; giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình thực hiện tốt chính sách chi trả tiền DVMTR góp phần tích cực vào việc nâng cao ý thức bảo vệ rừng, từng bước hạn chế tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng, bảo vệ tài nguyên sinh thái rừng bền vững trên địa bàn tỉnh.

   

  Cán bộ Quỹ đang trình bày nội dung tập huấn tại của các chủ rừng xã Yên Na-huyện Tương Dương

   

  Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã đặt những câu hỏi mang tính sát thực đang diễn ra về công tác quản lý Bảo vệ rừng trên địa bàn và một số nội dung trong chủ trương chính sách chi trả DVMTR. Ban tổ chức hội nghị ghi nhận và trả lời các ý kiến trong phạm vi cho phép. Đồng thời, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của ngành, của Quỹ và phát hành tờ rơi…, Quỹ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được hưởng lợi từ rừng, góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nghề rừng.

   

                                                                    Bài và ảnh: Quỹ BV& PTR Nghệ An

 

Nghe nhạc