Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Quyết định số: 59 /2007/Q§-BNN ngày 09/6/2013 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
    06/12/2013 14:40
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Chi cục Lâm Nghiệp

Tin tức khác

 

Nghe nhạc