Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Công tác quản lý và sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp tại Nghệ An
  21/11/2013 17:06
 • Mục tiêu xây dựng rừng trong chiến lược phát triển lâm nghiệp của tỉnh Nghệ An đến năm 2015 độ che phủ đạt 55%, vớiquan điểm giống phải được coi là biện pháp quan trọng nhất làm tăng năng suất và hiệu quả rừng trồng.
 • Vì vậy, ngoài nhiệm vụ bảo vệ rừng hiện có, hàng năm tỉnh phải thực hiện trồng rừng mới 15.000 - 16.000 ha và 5-6 triệu cây phân tán. Cơ cấu cây trồng bao gồm các loài cây bản địa và cây nhập nội nhằm đáp ứng khả năng phòng hộ và nguyên liệu cho sản xuất. Điều này cho thấy giống có vai trò đặc biệt quan trọng trong các chương trình trồng rừng, giống được xác định là tiền đề cho sự thành công hay thất bại đối với công tác trồng rừng, kể cả rừng kinh tế, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cũng như trồng cây phân tán.

   

  Nghệ An là một trong những tỉnh trong cả nước đi đầu việc thực hiện quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo quyết định số 89/QĐ.BNN ngày 29/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thực chất việc thực hiện quy chế quản lý giống là thực hiện chuỗi hành trình giống là quá trình liên hoàn các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp từ khâu xây dựng nguồn giống, sản xuất vật liệu giống đến sản xuất cây con ở v­ườn ­ươm và sử dụng cho trồng rừng, mà cụ thể bao gồm Công nhận nguồn giống, giám sát quá trình sản xuất giống (vật liệu nhân giống và cây con); Giám sát quá trình mua bán và sử dụng giống; Thanh tra và kiểm tra về giống cây trồng. 

   

  Về nguồn giống

   

  Hiện nay trên toàn tỉnh đã có 56 nguồn giống được công nhận với các loài cây Thông nhưa, keo tai tượng, Mét, Lim xanh, Mỡ, Bồ đề, Vạng trứng..., vườn cây đầu dòng (Bạch đàn, Keo lai) đều được thay thế theo quy định (4 năm/1 lần). Trong đó có 20 nguồn giống được công nhận năm 2002 (và 36 nguồn giống được công nhận năm 2007.

   

  Về đơn vị sản xuất kinh doanh giống

   

  Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn cơ bản đã đảm bảo hồ sơ thủ tục để hoạt động kinh doanh. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 32 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp được cấp giấy phép hoạt động. Trong đó có 10 Công ty lâm nghiệp; 19 đơn vị là các ĐTNXP, các Ban QLRPH, các TĐTNXP, 1 hợp tác xã lâm nghiệp và 2 hộ gia đình. Hàng năm các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống trên toàn tỉnh tạo được 20-25 triệu cây giống các loại.

   

  Về lô hạt giống, lô cây giống

   

   Hàng năm chuẩn bị đến thời vụ trồng rừng, các tổ chức, cá nhân sản xuất giống đều thực hiện đúng quy định, làm tờ trình nghiệm thu, kiểm tra và cấp chứng chỉ lô cây giống truớc khi xuất trồng rừng. Một số cây trồng lâm nghiệp chính được quản lý chất lượng theo chuỗi hành trình như Keo các loại (Keo lai giâm hom, keo hạt), Bạch đàn, Thông. Trung bình hàng năm, Chi cục Lâm nghiệp cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con cho 20-25 triệu cây giống các loại. Số lượng cây giống lâm nghiệp do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình  tự sản xuất chiếm tỷ lệ lớn khoảng 80-90 % tổng số cây được sản xuất hàng năm của tỉnh, chủ yếu là các Keo tai tượng, Keo lai, Xoan ta, Bồ đề, Xà cừ… cơ bản đã đáp ứng nhu cầu cây con phục vụ trồng rừng hàng năm cuả tỉnh

   

  Qua quá trình triển khai  Quy chế quản lý giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt một số kết quả nhất định. Các tổ chức, các nhân, hộ gia đình sản xuất giống đến người trồng rừng đã nhận thức được việc sử dụng giống tốt, giống có chất lượng để đưa vào sản xuất.Công tác quản lý nhà  nước  về giống cây lâm nghiệp được quan tâm và chỉ đạo thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở các hoạt động về lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp được thực hiện theo đúng Pháp lệnh giống cây trồng và Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo chuỗi hành trình. Ý thức chấp hành các văn bản pháp quy về quản lý giống  cây trồng lâm nghiệp được nâng cao từ việc sử dụng có nguồn gốc, thực hiện đăng ký đơn vị đủ điều kiện kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, sử dụng những nguồn giống có năng suất cao để trồng rừng. Người trồng rừng đã nâng cao nhận thức về sử dụng những loại giống tốt, năng suất cao, được đào tạo chuyển giao kỷ thuật trồng rừng, hỗ trợ các tài liệu về gieo ươm, tham quan học tập kinh nghiệm từ các mô hình trồng rừng hiệu qủa. Các tổ chức, cá nhân sản xuất và cung ứng giống được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng nguồn giống, nắm vững và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp của mình theo đúng quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

   

  Với những kết quả đạt được trên đã cho thấy những tác động tích cực của việc áp dụng quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tuy nhiên, trong thực tế việc triển khai, thực hiện quy chế quản lý giống còn có một số khó khăn như sau: 

   

  - Sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp có nhiều thành phần tham gia, đặc biệt  các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giống với quy mô nhỏ lẻ, không đăng ký hoạt động sản xuất giống với cơ quan quản lý Nhà nước, nên rất khó kiểm soát chất lượng về giống.

   

  - Các nguồn giống không được đầu tư, chăm sóc, quản lý, bảo vệ. Vì vậy chất lượng cải thiện di truyền của hạt giống còn hạn chế, chất lượng nguồn giống giảm sút, diện tích bị thu hẹp. Một số nguồn giống chưa phát huy tác dụng, có nguồn giống tốt nhưng lại không có kế hoạch trồng rừng như Mỡ, Bồ đề, Vạng trứng không tạo ra được thị trường giống ổn định, cung cấp cho nhu cầu sản xuất cây con phục vụ trồng rừng.

   

  - Một số nguồn giống được công nhận nhưng thiếu cân đối với nhiệm vụ trồng rừng trong tỉnh và ngoài tỉnh, vì vậy “vừa thừa, vừa thiếu”. Chất lượng cũng chưa được quan tâm đúng mức. Giống cây trồng lâm nghiệp chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào các loài mọc nhanh, gỗ nhỏ

   

  - Công nghệ sản xuất chưa hiện đại, chỉ gieo hạt, giâm hom, chưa vươn tới công nghệ cao như nuôi cấy mô.

   

  - Nhận thức của người dân về vai trò chất lượng nguồn giống cho trồng rừng còn thấp

   

  - Cán bộ chuyên trách về Giống lâm nghiệp ở các UBND huyện hầu như chưa có, đó đó việc thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tượng thuộc sự quản lý của UBND huyện chưa còn bỏ ngỏ.

   

  - Chưa có nhiều rừng giống, vườn giống có chất lượng để cung cấp nguồn hạt giống cho sản xuất.

   

  Để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng trong những năm sắp tới, công tác giống cần phát tập trung một số giải pháp sau:

   

  - Chọn loại cây trồng: Chọn loại cây để trồng rừng luôn là câu hỏi đặt ra đối với mỗi người làm lâm nghiệp và là câu hỏi chung của xã hội. Một quyết định không dễ dàng nhưng rất cần thiết cho tương lai. Bởi một cây trồng ngày hôm nay là cả một quyết định cho 5 năm, 10 năm, hay 100 năm sau. Lựa chọn được một loại cây trồng rừng đúng sẽ cho một lợi ích vô kể, lựa chọn loài cây không phù hợp có thể làm công sức và tiền của đầu từ trong nhiều năm bằng không. Dó đó việc xác định cơ cấu cây trồng đối với từng loại rừng là rất cần thiết. Đối với trồng rừng phòng hộ gồm Keo hạt, Quế, Thông nhựa,  Pí Niệng, Mét, Tre măng, Phi lao, Sú, Lát hoa, Muồng, Ràng rang, Lim xanh. Đối với rừng đặc dụng trồng các cây bản địa nội vi của từng đặc dụng Quế (Pù Huống, Pù Hoạt), Thông nhựa (Nam Đàn). Đối với trồng rừng sản xuất gồm Các loại Keo, Bạch đàn, Bồ đề, Cao su, Mỡ, Lát hoa, Cồng, Dẻ, Lim xanh, Trám, Đinh hương, Mây, Lùng, Pí Niệng, Dó trầm, Cọc rào, Trẩu.

   

  - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và nghiệp vụ:  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về giống lâm nghiệp  nâng cao nhận thức cho người sử dụng giống. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát tờ rơi, truyền thanh, truyền hình để mọi cấp, mọi ngành và người làm rừng nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn của việc sử dụng giống tốt, loại bỏ việc sử dụng giống xô bồ, không rõ nguồn gốc xuất xứ để trồng rừng. Các loại giống chưa qua khảo nghiệm không được đưa vào trồng rừng. Thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ tay nghề tại chỗ cho đội ngũ cán bộ, công nhân về các phương pháp cất trữ và xử lý hạt giống, kỹ thuật sản xuất cây con nhằm tạo ra bước đột phá về sản xuất cây giống lâm nghiệp.

   

  - Đầu tư, nâng cấp các cơ sở sản xuất kinh doanh giống: Nâng cấp các loại vườn ươm đủ tiêu chuẩn để sản xuất giống có chất lượng cao. Đầu tư, cải thiện di truyền các khu rừng giống, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để có điều kiện ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào công tác sản xuất giống lâm nghiệpđể cải thiện và nâng cao năng lực sản xuất giống tốt.

   

  -  Thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh giống tại các chủ rừng, chủ vườn ươm của UBND các huyện. Để  chất lượng giống trồng rừng nhày càng đảm bảo về chât  lượng UBND cần bố trị cán bộ chuyên trách về giống lâm nghiệp, phối hợp với cơi quan cấp tỉnh xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm về lĩnh vực giống lâm nghiệp, nhằm lành mạnh hóa công tác sản xuất cung ứng giống tốt cho người trồng rừng.

   

  Như vậy, để đạt được mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển lâm nghiệp đến năm 2015 của tỉnh Nghệ An thì việc ứng dụng khoa học công nghệ trong lâm nghiệp và tăng cường công tác quản lý cần được đẩy mạnh, đặc biệt đối với lĩnh vực giống cây lâm nghiệp. Sử dụng giống tốt là một biện pháp thâm canh mũi nhọn làm tăng sản lượng, chất lượng và hiệu quả cuả rừng trồng. Muốn làm được như vậy  một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện đúng quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Tất cả các bên liên quan trong mạng lưới giống lâm nghiệp phải nhận thức được tầm quan trọng của công tác giống cây trồng lâm nghiệp trong sự nghiệp trồng rừng và tự giác thực hiện quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp./.

   

  Nguồn tin: Chi cục Lâm Nghiệp

 

Nghe nhạc