Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả bước đi mới của Đô Lương
  25/09/2013 14:06
 • Vụ Hè thu năm 2013, Đô Lương đã chuyển đổi thành công 275 ha diện tích đất lúa bị hạn nặng không thể gieo cấy được sang trồng đậu xanh, ngô thành công cho hiệu quả thu nhập cao.
 • Trong điều kiện ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp Nghệ An ngày càng khó khăn hơn. Hạn hán, bão lũ bất thường với tần suất, mức độ ngày càng bất thường. Vụ Hè thu năm 2013, do hạn nên diện tích lúa toàn tỉnh không gieo cấy được (bỏ hoang) đã lên tới 1.264ha, trong đó chủ yếu tập trung ở các địa phương: Nghi Lộc 200ha, Hưng Nguyên 200ha, Nam Đàn 600ha. Trong bối cảnh chung nói trên, Đô Lương là một trong những địa phương đi đầu trong tổ chức chuyển đổi đất: 2 lúa + rau màu vụ đông kém hiệu quả sang sản xuất 1 vụ lúa + Ngô (hoặc đậu xanh) + rau màu vụ đông nên không có diện tích lúa không gieo cấy được phải bỏ hoang như nhiều địa phương khác trong tỉnh.

   

  Vụ Hè thu 2013, do hạn nặng nhiều diện tích lúa không thể gieo cấy được phải bỏ hoang, trước thực trạng đó UBND huyện Đô Lương đã tổ chức rà soát, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích này sang trồng Ngô, đậu xanh, cụ thể: Chuyển đổi thành công 275ha, điển hình trên 60ha chuyển đổi thành công như: Trù Sơn, Đại Sơn, Mỹ Sơn. Trao đổi với anh Lê Anh Sơn, phó trưởng phòng NN&PTNT huyện, anh cho biết: Vụ Hè thu năm 2013 hạn đầu vụ rất nặng ở các vùng sản xuất lúa cao cưỡng, vùng cuối kênh nên diện tích đất lúa ở đây không thể gieo cấy lúa được. Trực tiếp các địa phương, nguy cơ bỏ hoang là khó tránh khỏi. Trước thực trạng trên, phòng NN&PTNT huyện đã tham mưu UBND huyện hỗ trợ, chỉ đạo bà con chuyển đổi diện tích này sang trồng ngô (giống 30Y87), đậu xanh (ĐX2008). Đến nay, diện tích chuyển đổi sang dậu xanh đã cho thu hoạch xong, năng suất bình quân đạt 1,6 tấn/ha, giá bán 30.000đ/kg tổng thu nhập/ha ước đạt 48 triệu đồng. Diện tích ngô chuyển đổi trên diện tích này hiện sắp cho thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt 45 tạ/ha, với giá ngô hiện nay mức 7.000đ/ha, tổng thu nhập trên/ha ước đạt 31,5 triệu. Như vậy, ngay cả diện tích lúa thuận lợi chủ động nước gieo cấy được, năng suất lúa bình quân Đô Lương ước đạt 42,24 tạ./ha thì tổng thu nhập trên/ha chỉ ở mức 21,2 triệu đồng. Như vậy, có thể thấy với 2 cây trồng (ngô, đậu xanh) chuyển đổi trên đất lúa cao cưỡng bị hạn không gieo cấy lúa Hè thu cho thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa. Chúng ta đều  biết rằng, với sản xuất ngô, đậu xanh thì tổng chí phí không cao mà thậm chí còn ít hơn đầu tư cho trồng lúa thì với thu nhập nói trên vụ Hè thu năm 2013 huyện Đô Lương đã chuyển đổi thành công 275ha đất lúa bị hạn không gieo cấy được. Đặc biệt đậu xanh là cây họ đậu nên còn có hiệu quả gián tiếp qua tác dụng cải tạo đất, do luân canh cây trồng nên còn hạn chế sâu bệnh hại cho những mùa vụ tiếp theo. Không nhưng vậy, thu hoạch đậu xanh là nhiều lứa /vụ nên hạn chế rất lớn rủi rao trong điều kiện thời tiết bất thường hiện nay. Tuy nhiên, để mở rộng diện tích đậu xanh cần có quy hoạch phù hợp, tổ chức khảo sát đánh giá đầu ra để mở rộng diện tích phù hợp có hiệu quả kinh tế cao.

   

  Theo số liệu của Bộ NN&PTNT hằng năm chúng ta phải nhập khẩu 1,5-1,7 triệu tấn ngô hạt và khô dầu đậu tương để phục vụ cho chế biến thức ăn chăn nuôi, tổng giá trị trên 3,0 tỷ USD. Trong khi đó xất khẩu gạo của chúng ta hằng năm cũng chỉ trên dưới 3,5 tỷ USD, trong điều kiện giá gạo xuất khẩu của ta luôn thấp, cạnh tranh ngày càng gay gắt đặc biệt gần đây một số nước nhập khẩu gạo của Việt Nam như: Indonesia, Philippines đã bắt đầu tự sản xuất. Như vậy giữ vững đất lúa nhưng bố trí chuyển đổi một phần đất lúa sang trồng ngô và các cây nguyên liệu khác (không ảnh hưởng khi cần phải chuyển trở lại sang đất lúa) có giá trị thu nhập cao hơn là vấn đề hết sức cần thiết. Tuy nhiên công tác chuyển đổi cần rà soát quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, chủ động phát triển các cây trồng có đầu ra ổn định, có khả năng mở rộng diện tích là việc làm cần và cấp thiết trong điều kiện hiện nay. Hy vọng trong thời gian tới dù trong điều kiện diễn biến thời tiết nào thì cũng không để xảy ra tình trạng nông dân bỏ ruộng đã xẩy ra như đã nêu ở trên. Để tạo động lực cho công tác chuyển đổi cơ cấu đất lúa hiện nay thành công cũng rất cần cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng cho bà con nông dân.

   

   ThS. Phan Duy Hải - Phòng Trồng trọt  Sở NN&PTNT Nghệ An

 

Nghe nhạc