Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Chi cục Khai thác BVNLTS
  27/09/2011 10:56
 •  
 •  

  1. Các hoạt động đã triển khai:

   

  a) Công tác tham mưu xây dựng văn bản về Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản:

   

            - Tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành: Quyết định số 55/2006 ngày 20/7/2006 về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2010.

   

            - Tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 14/8/2006 về an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển.

   

            - Tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 vê phân cấp quản lý tàu cá và các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá.

   

            - Tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức Hội thảo mời các ngành chức năng tìm các giải pháp nhằm giảm dần và tiến tới xoá hẳn tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản tại địa bàn tỉnh.

   

            - Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23/03/2009 về tăng cường triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản”.

   

            - Tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 11/3/2009 về công tác Quản lý đóng mới tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

   

            - Tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 về việc Quy định quản lý hoạt động khai thác, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bản tỉnh Nghệ An.

   

            - Tham mưu cho Sở Nông nghiêp & PTNT trình UBND tỉnh Ban hành Quy chế Thông tin liên lạc trên tàu cá tại Quyết định số: 69/2010/QĐ- UBND ngày 20/01/2010.

   

  b) Công tác tuyên truyền phổ biến và phối kết hợp:

  - Phối hợp với các phòng chuyên môn của Cục Khai thác & BVNL thuỷ sản, tổ chức tập huấn về Hiệp định hợp tác nghề cá và Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ cho ngư dân 04 huyện, thị miền biển: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và Cửa Lò.

   

            - Phối hợp với Dự án FSPS Nghệ An tổ chức tập huấn về chương trình thu thập số liệu tàu thuyền và sản phẩm tại các bến cá, đồng quản lý về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Hiệp định hợp tác nghề cá về Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ, Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Quản lý hoạt động đóng mới tàu cá và phân cấp quản lý tàu cá < 20 CV cho ngư dân 04 huyện, thị miền biển: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và Cửa Lò.

   

            - Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Nam Đàn, Quỳ Hợp kiểm tra thực hiện Chỉ thị 01/1998 CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản.

   

            - Phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Vịnh Bắc Bộ tuần tra, kiểm soát, phát tài liệu cho tàu thuyền tham gia hoạt động khai thác thuỷ sản vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

   

            - Phối hợp với các lực lượng: Phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ, Bộ đội Biên phòng, Thanh tra Sở NN& PTNT tuần tra, kiểm soát tàu thuyền hoạt động khai thác trên biển, vùng sông Lam và vùng nội đồng.

   

            - Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế 04 huyện, thị miền biển tổ chức tập huấn cho ngư dân về công tác Bảo vệ và phát triền nguồn lợi thuỷ sản, công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá; công tác quản lý đóng mới, sửa chữa, cải hoán tàu cá.

   

            - Phối hợpvớiTrung tâm Khuyến ngư tỉnh, bộ đội Biên phòng tuyến biển tổ chức tập huấn về Luật Thuỷ sản, Công điện 141/CĐ-TTg, an toàn cho người và phương tiện hoạt động thuỷ sản theo Chỉ thị 22/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 23/2006/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An cho nhân dân 04 huyện, thị miền biển và các huyện nội đồng.

   

            Năm 2010, Chi cục đã triển khai tập huấn tuyên truyền Luật thuỷ sản, các chính sách về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, Quy chế chứng nhận xuất khẩu thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác cho nông, ngư dân.

   

  c) Công tác Quản lý Khai thác và Thanh tra chuyên ngành Thuỷ sản:

  * Về Quản lý Khai thác thuỷ sản:

   

            - Tổ chức xây dưng mô hình quản lý Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

   

            - Hướng dẫn phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thị miền biển xây dựng quy chế quản lý khai thác thuỷ sản trên biển, vùng nước tự nhiện, sông ngòi, đầm phá.

   

            - Phối hợp với UBND phường Thu Thuỷ, thị xã Của Lò cứu hộ và thả 01 cá heo trôi dạt vào biển Cửa Lò. Phối hợp với phòng Thuỷ sản huyện Diễn Châu tổ chức cứu hộ, thả 01 con Rùa biển nặng 200kg ra biển; Phối hợp với phòng Thuỷ sản huyện Quỳnh Lưu, UBND xã Quỳnh Phương thả Đồi Mồi ra biển do ngư dân vô tình khai thác được.

   

            Chi cục đã phối hợp với UBND các huyện, thị, phường, xã, đồn Biên phòng tuyến biển xuống tận cơ sở trong việc triển khai, tuyên truyền, kiểm tra kỹ thuật các phương tiện hoạt động để cấp giấy phép khai thác thuỷ sản, tạo điều kiện thời gian, tránh đi lại phiền hà cho ngư dân. Thống kê sản lượng khai thác thuỷ sản hàng năm.

   

  *Về công tác Thanh tra chuyên ngành thuỷ sản:

   

            - Về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đơn vị được nhà nước trang bị 02 tàu Kiểm ngư công suất: 1.240 CV ( tàu VN 93969 KN 580 CV, tàu VN 93967 KN 660 CV) kèm theo 02 xuồng máy cao tốc với công suất 80 CV thường xuyên tuần tra kiểm soát và chủ động phục vụ công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ngư dân trên biển.

   

            - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã chủ động xây dựng kế hoạch, ký các văn bản thoả thuận kiểm tra, kiểm soát, quản lý các phương tiện hoạt động nghề cá, bảo vệ an ninh, trật tự trên biển với các đơn vị: Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng Nghệ An, phòng Cảnh sát Giao thông đường thuỷ - Công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg, Công điện 141/CĐ-TTg, Nghị định 66/NĐ-CP của Chính phủ.

   

  - Tham mưu cho Sở Thuỷ sản, UBND tỉnh phối hợp với Cục Khai thác & BVNL thuỷ sản tổ chức Hội nghị sơ kết 08 năm thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg, Công điện 141/CĐ-CP; tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 66/NĐ-CP của Chính phủ tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua các hội nghị sơ kết Chi cục đã được Bộ thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc trên các lĩnh vực được tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý chuyên ngành thuỷ sản.

   

  Đội tàu Kiểm ngư của Chi cục đã phối hợp công tác lực lượng: Bộ đội Biên phòng, phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT, đặc biệt là phối hợp với các trạm kiểm soát Biên phòng các cửa lạch kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển ra vào tại các cửa lạch. Kiên quyết xử lý các phương tiện hoạt động nghề cá vi phạm Luật Thuỷ sản.

   

  - Từ năm 2008 đến năm 2010, Chi cục Khai thác & BVNL thuỷ sản phối hợp với Trung tâm Đăng kiểm & Tư vấn nghề cá - Cục Khai thác & BVNL thuỷ sản, trường Đại học Nha Trang, trường Cao Đẳng nghề miền Bắc tổ chức mở các lớp đào tạo cho ngư dân vùng biển.

   

  d) Công tác Quản lý tàu cá và Cơ sở hậu cần nghề cá.

  Để thực hiện tốt Nghị định: 66/2005/ CP và Công điện 141/ 2005- TTg ngày 01/02/2005. Chỉ thị số: 22/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND của UBND tỉnh về quản lý an toàn cho người và phương tiện hoạt động thuỷ sản. Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị: phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò; các đồn Biên phòng 144, 148, 152, đồn cửa khẩu Bến Thuỷ- Cửa Lò, chủ động xuống thôn, xóm, tận các chủ thuyền phổ biến các chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động thuỷ sản; tổ chức kiểm tra, kiểm soát kịp thời nhắc nhở các thiếu soát của ngư dân, để chấp hành các quy định của Nhà nước tốt hơn; tuyên truyền Chỉ thị 54/2008/CT-BNN về tăng cường công tác quản lý tàu cá; Quyết định số: 1831/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp & PTNT về một số tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật đối với các loại tàu cá và ngư dân được áp dụng hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định số: 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chi cục Khai thác & BVNL thuỷ sản phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn, Lạch Quèn, Lạch Thơi, Lạch Vạn, Lạch Lò, Lạch Hội kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra vào cửa lạch, kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi khi chưa có đủ giấy tờ, các thiết bị an toàn cho người và phương tiện theo quy định.

   

  - Hướng dẫn ngư dân thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tàu cá.

   

  - Thường xuyên kiểm tra các xưởng đóng mới, sửa chữa, cải hoán tàu cá trong toàn tỉnh.

   

  e) Công tác Quản lý nguồn lợi và Môi trường thuỷ sản:

  - Tổ chức và phối hợp với Dự án FSPS Nghệ An tuyên truyền, tập huấn cho cộng đồng ngư dân về Luật Thuỷ sản, các Chỉ thị, chính sách về hoạt động thuỷ sản.

   

  - Phối hợp với Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng triển khai dự báo ngư trường và nguồn lợi thuỷ sản.

   

  - Xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình Tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

   

  - Xây dựng các mô hình chuyển đổi một số nghề khai thác ven bờ thường sử dụng chất nổ, xung điện gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản sang nghề khai thác xa bờ có hiệu quả hơn, hai năm 2009-2010 đã xây dựng được 09 mô hình chuyển đổi nghề khai thác, hiện nay các mô hình này đang phát huy có hiệu quả.

   

  f) Công tác Cải cách Hành chính:

            - Chi cục đã thực hiện đề án đơn giản hoá các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước như: Đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác thuỷ sản, cho các phương tiện hoạt động thủy sản.

   

  - Về công tác Đăng ký, đăng kiểm, Quản lý khai thác, cấp giấy phép khai thác thuỷ sản Chi cục đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, đồn Biên phòng tuyến biển thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống tận cơ sở hoàn thành các thủ tục cho các phương tiện hoạt động khai thác thuỷ sản

   

       - Về công tác Hành chính phục vụ: Niêm yết công khai các qui trình, bảng, biểu thu phí và lệ phí trong các công tác trên tại Văn phòng cơ quan, trụ sở UBND xã, phường và nơi làm việc ở các tổ công tác tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân lúc đến làm việc. Đơn vị đã tổ chức học tập, quán triệt tới cán bộ, công chức về Qui tắc ứng xử trong thi hành công vụ, triển khai làm thẻ công chức, biển chức danh, sơ đồ Văn phòng làm việc của cơ quan, hòm thư góp ý để cán bộ và nhân dân đóng góp ý kiến. Thông báo số điện thoại nóng và điện thoại từng phòng, ban, cán bộ cơ quan để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại với nhân dân nếu có. Báo cáo công tác cải cách hành chính, lập các biểu mẫu theo Đề án 30 gửi Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và UBND tỉnh kịp thời. Công khai công tác tổ chức, tài chính, công tác chuyên môn, thi đua khen thưởng làm cho cán bộ, công chức tin tưởng tham gia thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   

  g) Công tác phòng chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn.

     Chi cục đã thành lập Ban thường trực cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên phối hợp với Ban phòng chống lụt bão tỉnh, UBND các huyện, thị miền biển. Đội tàu Kiểm ngư hàng năm tham gia tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị tai nạn trên biển 06 đợt thời gian 20 ngày. Đặc biệt năm 2007, tàu Kiểm ngư của Chi cục đã trực tiếp cứu hộ tàu ngư dân xã Quỳnh Phương bị tai nạn chìm thuyền trên biển, chở xác chết ngư dân về lạch Cờn; trong 02 ngày 26, 27/4/2009 tàu Kiểm ngư của Chi cục phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND xã Tiến Thuỷ tìm kiếm, cứu nạn ngư dân xã Tiến Thuỷ bị gió lốc chìm tàu trên biển ngày 25/4/2009. Kết quả đã tìm và chở xác ông Nguyễn Văn Hải thuyền trưởng tàu NA 93589 TS bị chết và 06 thuyền viên về cửa lạch Quèn.

   

  2. Kết quả cụ thể thực hiện:

   

  a) Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phối hợp:

   

  - Tập huấn về Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ và Hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc được 18 lớp, gồm 1.260 người tham gia.

   

  - Tập huấn về công tác Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản: 42 lớp, gồm 2.940 người tham gia.

   

  - Tập huấn về quy định đóng mới, cải hoán và phân cấp quản lý tàu cá theo Quyết định 103/2007/QĐ-UBND được15 lớp, gồm 800 người.

   

  - Tập huấn về Luật Thuỷ sản, Công điện 141/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tàu cá, Chỉ thị 22/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 23/2006/CT-UBND của UBND tỉnh về an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển được 20 lớp gồm 1280 người tham gia.

   

  - Phát 14.150 tờ rơi quảng cáo về công tác Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển.

   

  - Phối hợp với chính quyền các địa phương ký cam kết với cá chủ tàu cá không sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản được 12.500 lượt.

   

  - Phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Vịnh Bắc Bộ tuần tra, kiểm soát, phát tài liệu cho tàu thuyền tham gia hoạt động khai thác thuỷ sản vùng biển Vịnh Bắc Bộ thời gian 05 đợt gồm 45 ngày.

   

  - Thực hiện Công điện 141/TTg ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số: 611/CV-UBND ngày 05/02/2005 của UBND tỉnh về việc quản lý tàu cá hoạt động trên biển. Chi cục đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo liên ngành Biên phòng- Thủy sản, tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn quy trình quản lý tàu thuyền, bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển được 25 cuộc với số người tham gia 2.450 người.

   

  b) Kết quả hoạt động Thanh tra, kiểm soát của đội tàu Kiểm ngư:

   

  - Đội tàu Kiểm ngư hoạt động thanh tra, kiểm tra trên biển có sự phối hợp với các cơ quan chức năng từ năm 2005 đến năm 2010:

   

  + Thời gian kiểm tra trên biển: 148 đợt công tác với               680 ngày;

   

  + Thời gian kiểm tra tại các lạch gồm:                                     843 ngày;

   

  + Số tàu cá được kiểm tra trên biển:                                  9.557 lượt chiếc;

   

  + Số tàu cá kiểm tra tại cửa lạch:                                      12.191 lượt chiếc;

   

  + Số tàu cá vi phạm Luật Thuỷ sản:                                           1.175 lượt chiếc.

   

  * Trong đó:

  + Vi phạm sử dụng kích điện để khai thác thuỷ sản:            233 lượt chiếc;

   

  + Vi phạm sử dụng và tàng trữ chất nổ để khai thác thuỷ sản:   11 lượt chiếc;   

   

  + Vi phạm về an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động:          468 chiếc;

   

  + Vi phạm về kích thước mặt lưới và các giấy tờ liên quan đến hoạt động thuỷ sản:            473 chiếc.

   

  Chi cục đã chuyển cho các cơ quan chức năng: Bộ đội Biên phòng, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT và phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ xử lý:

   

  + Xử phạt cảnh cáo và nhắc nhở:    884 các chủ tàu cá đã vi phạm;

   

  + Xử phạt bằng tiền nộp Kho bạc Nhà nước, 290 chủ tàu cá với số tiền: 448.950.000 đồng.

   

  * Tang vật tịch thu:

  + Thuốc nổ:               32,95 kg;

   

  + Kích điện:             268 chiếc;

   

  + Ắc quy:                  236 bình;

   

  + Lưới giã điện:       171 vàng;

   

  + Củ điện:                  17 chiếc;

   

  + Sào giã điện:           28 chiếc;

   

  + Kíp điện:                 277 chiếc;

   

  + Dây cháy chậm:      60,5 mét.

   

  Toàn bộ tang vật vi phạm trên, Chi cục đã bàn giao cho các cơ quan chức năng để xử lý, tiêu huỷ.

   

  c) Kết quả kiểm tra, cấp giấy phép khai thác thủy sản:

  - Từ năm 2005 đến năm 2010 Chi cục đã kiểm tra, cấp giấy phép khai thác cho: 14.207 lượt tàu cá, đạt 100% kế hoạch cấp giấy phép hàng năm.

   

  - Phối hợp với Cục Khai thác và BVNL thuỷ sản cấp cho chủ tàu cá được: 314 giấy phép khai thác thuỷ sản ở vùng đánh cá chung Việt Nam - Trung Quốc.

   

  - Cấp phát, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng 500 máy trực canh cho ngư dân.

   

  d) Kết quả thực hiện công tác quản lý tàu cá:

   

  - Tổng số tàu cá được đăng kiểm trong trong 05 năm qua: 15.017 lượt chiếc;

   

  - Kiểm tra, giám sát tàu cá đóng mới: 677 chiếc.

   

  - Thực hiện thống kê quản lý số lượng tàu thuyền trong toàn tỉnh có số liệu sát đúng thực tế.

   

  - Triển khai thực hiện Quyết định 103/2007/QĐ-UBND phân cấp tàu cá có công suất < 20 CV về cho các địa phương huyện, thị quản lý. Đến nay việc quản lý tàu cá có công suất < 20 CV ở các địa phương đã vào nề nếp, ổn định.

   

  e) Thực hiện chính sách hỗ trợ Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản:

   

  Thực hiện Quyết định số: 19/2009/QĐ-UBND-NN ngày 04/02/2009 và Quyết định số: 10/2010/ QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản giai đoạn 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Nghệ An đã thực hiện :

   

  -Hỗ trợ đào tạo được: 1.436 thuyền trưởng, máy trưởng, 2.379 thuyền viên tàu cá.

   

  -Hỗ trợ phao cứu sinh, hộ nghèo, hộ chính sách được 1.616 bộ.

   

  -Thực hiện tái tạo nguồn lợi thuỷ sản: Thả giống thuỷ sản ra môi trường tự nhiên: 3.651kg cá giống các loại đạt 100% kế hoạch.

   

  - Xây dựng chuyển đổi nghề khai thác: Chi cục đã phối hợp với các cấp chính quyền các địa phương xây dựng 09 mô hình chuyển đổi nghề khai thác vùng lộng ra vùng khơi thường sử dụng chất nổ sang các nghề khai thác khác. Các mô hình trên đến nay đã phát huy hiệu quả.

   

 

Nghe nhạc