Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Báo cáo số: 371 /BC-SNN-KHTC ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn tháng 9; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2013
    20/09/2013 17:43
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Phòng Kế hoạch tài chính

Tin tức khác

 

Nghe nhạc