Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tập huấn An toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản cho đối tượng Công chức xã
  12/09/2013 15:21
 • Thực hiện Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc giao chỉ tiêu và cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2013.
 • Từ ngày 23-30/8/2013, Được sự đồng ý của Sở Nội vụ, Sở Tài chính,Sở Nông nghiệp & PTNT, tại Hội trường Khách sạn Xanh – Thành phố Vinh, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản Nghệ An đã tổ chức lớp Tập huấn trang bị kiến thức về Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản cho đối tượng công chức xã.

   

  Học viên tham gia tập huấn có 120 người trong đó Huyện Hưng Nguyên (30 học viên); Huyện Nghi Lộc (30 học viên); Huyện Diễn Châu (20 học viên); Thành phố Vinh (25 học viên) và Thị xã Cửa Lò (15 học viên).

   

  An toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề hết sức quan trọng, Theo Luật An toàn thực phẩm thì quản lý An toàn thực phẩm được giao cho 3 bộ ngành: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Công thương. Tại Tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tham mưu với UBND Tỉnh ban hành Quyết định 25/QĐ-UBND.NN và mới gần nhất là Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND Tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản  trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định 39/2013/QĐ-UBND đã quy định cụ thể, phân công trách nhiệm cho các ngành cấp tỉnh, các địa phương huyện, xã quản lý An toàn thực phẩm theo lĩnh vực và quản lý tại địa phương mình. Mặc dù vậy công tác quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản trong tỉnh có thể nói đang gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh khó khăn về bố trí nhân lực thì kiến thức chuyên môn, nắm bắt các văn bản pháp luật, kỹ năng trong kiểm tra, giám sát của cán bộ huyện xã về An toàn thực phẩm nói chung và An toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản nói riêng đang thiếu và yếu.

   

  Tham gia tập huấn các học viên đã được trang bị kiến thức chung về quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản. Giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới An toàn thực phẩm và được hướng dẫn tổ chức và kỹ năng tiến hành các cuộc thanh kiểm tra. Kết thúc tập huấn, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản đã cấp Giấy chứng nhận tham gia tập huấn cho học viên đạt yêu cầu.

   

  Tập huấn về quản lý An toàn thực phẩm cho đối tượng công chức xã là cơ sở để nâng cao năng lực quản lý cho các địa phương. Trong thời gian tới, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần quan tâm tới nội dung này. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản sẵn sàng phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh để tổ chức các lớp tập huấn./.   

   

   

                                                                Thái Tuấn- Chi cục QLCL NLS Thủy sản

 

Nghe nhạc