Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo kết quả quan trắc môi trường tại vùng nuôi tôm từ 08-113/9/2011
  27/09/2011 10:56
 • Từ ngày 08-13/9/2011 Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu giáp xác và mẫu nước ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra chỉ tiêu môi trường để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất
 •  

   

  Từ ngày 08-13/9/2011 Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, UBND các xã có diện tích nuôi tôm tiến hành lấy mẫu giáp xác và mẫu nước ở sông, kênh cấp đại diện cho các vùng nuôi tôm kiểm tra chỉ tiêu môi trường để cảnh báo cho các hộ nuôi có biện pháp xử lí, phòng ngừa trong sản xuất.

   

  1.     Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước:

    

   

           Chỉ tiêu

            Điểm lấy mẫu

   

  PH

  Độ mặn

  (‰)

  Độ kiềm

  (mg/l)

  NH3-

  (mg/l)

  Ngưỡng thích hợp

  7,5-8,5

  15-25

  80-120

  £0,1

  Quỳnh Lưu

   

   

   

   

  - Sông Mai Giang An Hòa

  8,5

  18

  105

  0,1

  - Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Xuân

  8

  15

  105

  0,1

  - Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Bảng

  7,8

  8

  90

  0,1

  - Sông Mai Giang - Cầu Quỳnh Lương

  7,5

  8

  90

  0,2

  - Sông Hoàng Mai - Mai Hùng

  7,5

  18

  90

  0,1

  Diễn Châu

   

   

   

   

  - Cầu  Diễn Vạn

  8

  19

  80

  0,1

  - Đập Ráng - Diễn Trung

  7,5

  18

  30

  0,1

  Nghi Lộc

   

   

   

   

  - Cầu Nghi Hợp

  8

  20

  105

  0,2

  - Nghi Quang

  8

  20

  105

  0,2

  - Nghi Thái

  8,5

  4

  90

  0,1

  Hưng Hòa

   

   

   

   

  - Cửa Sông Lam

  7,5

  10

  90

  0,1

   

   

  2. Kết quả kiểm tra mầm bệnh bằng phương pháp PCR:

  Địa điểm

  Kết quả kiểm tra 

  Virus đốm trắng

  Kết quả kiểm tra  Virus Taura

  Quỳnh Lưu

   

   

  Vùng nuôi tôm xã Mai Hùng

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Xuân

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Liên

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Bảng

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Quỳnh Lương

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã An Hoà

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Diễn Châu

   

   

  Vùng nuôi tôm xã Diễn Vạn

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Diễn Trung

  Không nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Nghi Lộc

   

   

  Vùng nuôi tôm xã Nghi Thái

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Nghi Hợp

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  Vùng nuôi tôm xã Nghi Quang

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

  TP. Vinh

   

   

  Vùng nuôi tôm xã Hưng Hoà

  Nhiễm Virus đốm trắng

  Không nhiễm

   
   

  3. Kết luận

  - Thông số pH: tất cả đều nằm trong ngưỡng thích hợp

  - Thông số độ mặn: dao động từ 4-20 ‰; thấp nhất tại Nghi Thái; Sông Mai Giang khu vực Cầu Quỳnh Lương, Cầu Quỳnh Bảng; Cửa Sông Lam- Hưng Hòa.

  - Thông số độ kiềm: dưới ngưỡng tại khu vực Đập Ráng-Diễn Trung.

  - Thông số NH3-: vượt trên ngưỡng tại sông Mai Giang khu vực Cầu Quỳnh Lương, Cầu Nghi Hợp, Nghi Quang.

  - Kết quả kiểm tra mầm bệnh ở các mẫu giáp xác lấy tại các vùng nuôi đều phát hiện bị nhiễm vi rút đốm trắng trừ vùng nuôi tôm xã Diễn Trung.

          Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản kính đề nghị Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị; UBND các xã; tổ cộng đồng các vùng nuôi tôm chỉ đạo các hộ nuôi quản lý chặt chẽ nguồn nước trước khi đưa vào sản xuất và khuyến cáo các hộ nuôi nắm bắt được tình hình diễn biến của thời tiết, môi trường xuất hiện mầm bệnh ở các khu vực lân cận để có biện pháp phòng ngừa./.

 

Nghe nhạc