Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục BVTV kiểm tra chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Hè thu – Mùa 2013
  19/07/2013 10:45
 • Hiện nay các diện tích lúa Hè thu đang ở thời kỳ làm đòng, lúa Mùa ở thời kỳ đẻ nhánh đến cuối đẻ nhánh, nhìn chung lúa sinh trưởng phát triển tốt. Trên đồng ruộng các đối tượng sâu bệnh hại chính như: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng,.. đã phát sinh gây hại và đang có chiều hướng gây hại nặng.
 • Hiện tạitoàn tỉnh đã có gần 1.000 ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ với mật độ 20 – 30 con/m2 và200 ha nhiễm rầy với mật độ phổ biến 1.000 – 1.500 con/m2 tại các huyện Yên Thành, Nghi Lộc, Đô Lương, Nam Đàn, Anh Sơn,…

   

  Lãnh đạo Chi cục BVTV và Sở NN&PTNT

  kiểm tra công công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh tại Yên Thành

   

  Trước tình hình trên ngày 17/7/2013 lãnh đạo Chi cục BVTV và Sở Nông nghiệp và PTNT đã trực tiếp kiểm tra công tác dự tính dự báo, công tác tổ chức chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên lúa Hè thu - Mùa tại các địa phương trong tỉnh nhằm phát hiện và triển khai phòng trừ kịp thời không để sâu bệnh lây hại nặng trên diện rộng.

   

  Để đảm bảo hiệu quả phòng trừ cao Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục BVTV đề nghị các huyện, thành phố tăng cường phân công cán bộ phối hợp với cơ quan chuyên môn trên địa bàn bám sát cơ sở để chỉ đạo thực hiện phòng trừ theo đúng hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật. Quan tâm kiểm tra quản lý tốt việc lưu thông sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn, đặc biệt khuyến cáo các địa phương chủ động lựa chọn 1 – 2 loại thuốc đặc hiệu theo hưỡng dẫn hướng dẫn của Chi cục bảo vệ thực vật để tập trung chỉ đạo và quản lý tốt việc lưu thông sử dụng thuốc trên địa bàn. Khi sử dụng phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ, liều lượng và đúng cách).

   

  Sở NN&PTNT cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình phát sinh sâu bệnh hại, xác định cụ thể diện tích nhiễm bệnh cần phải phun trừ và hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng trừ để nông dân thực hiện.

   

  Đề nghị các cơ quan báo chí dành thời lượng cần thiết để đưa tinh về tình hình sâu bệnh và biện pháp kỹ thuật phòng trừ để nông dân biết và thực hiện, tránh tình trang nông dân không có thông tin làm ảnh hưởng đến kết quả phòng trừ.

   

  Nguồn tin: Chi cục BVTV Nghệ An

   

 

Nghe nhạc